• Contact

Wat u moet weten over de gesprekken rond het nieuwe pensioencontract

6 vragen – en antwoorden – over de stand van zaken
29 mei 2020

Nu het contract is besproken in de Tweede Kamer is weer een belangrijke stap gezet richting een nieuw pensioenstelsel. Wat zijn de vervolgstappen, waarom is dit nieuwe contract zo belangrijk en wanneer ga ik daar wat van merken als deelnemer? Wij zetten de belangrijkste vragen en antwoorden op een rij.

 

Deze pagina is geactualiseerd op 16 juli 2020.

1. Er ligt nu een akkoord. Wie heeft met wie een akkoord bereikt?

Het kabinet en sociale partners (werkgevers en werknemers) hebben een akkoord bereikt over de nadere uitwerking van het Pensioenakkoord uit 2019.

2. Nog even terug naar het begin: waarom wordt er gewerkt aan een nieuw pensioencontract?

We hebben een goed pensioenstelsel als je kijkt naar de hoeveelheid gespaard pensioengeld. In vergelijking met de meeste andere landen is de armoede onder gepensioneerden in Nederland bijvoorbeeld laag. Maar ook goede zaken moeten soms op de schop. Pensioen moet persoonlijker; met meer keuzevrijheid voor deelnemers. Dat is nodig omdat de Nederlandse arbeidsmarkt is veranderd. Mensen blijven gemiddeld minder lang bij dezelfde werkgever of kiezen vaker voor een bestaan als zelfstandige.

3. Wat gaat veranderen?

Het stelsel wordt persoonlijker en transparanter. Deelnemers krijgen duidelijk inzicht in het voor hen opgebouwde vermogen, de ingelegde premie en het bijgeschreven rendement. Het verwacht pensioen wordt geschetst in drie scenario’s: die van economisch slecht weer, goed weer en een stabiele situatie. We praten dan niet meer over aanspraken en dekkingsgraden. In het nieuwe stelsel kunnen pensioenen makkelijker omhoog, maar ook omlaag als het tegenzit. De pensioenen zullen meer meebewegen met de economie. 

Er is ook een afspraak gemaakt over aanpassing van het nabestaandenpensioen. Sociale partners willen deze regeling standaardiseren. Doel is om te voorkomen dat mensen tussen wal en schip terechtkomen bij wisseling van baan. 

Het pensioenakkoord gaat niet alleen over het aanvullende pensioen. Er is bijvoorbeeld ook afgesproken dat de AOW-leeftijd minder snel omhoog gaat en dat sectoren regelingen kunnen treffen voor eerder uittreden voor zware beroepen.

4. Wat blijft hetzelfde?

Je blijft automatisch pensioen opbouwen via jouw werkgever. Collectiviteit en solidariteit tussen de generaties blijven ook in het nieuwe stelsel de belangrijkste pijlers. Je blijft net als nu informatie ontvangen over het verwachte pensioen in normale omstandigheden, maar ook als het meezit of tegenzit.

5. Wat zijn nu de volgende stappen?

Het kabinet gaat aan de slag met het opstellen van wetgeving. Doel is om die op 1 januari 2022 af te hebben. In de stappen daarna moeten sociale partners en pensioenfondsen binnen hun eigen organisaties diverse beslissingen nemen, bijvoorbeeld over de hoogte van de premie en het beleggingsbeleid.

6. Wanneer ga ik daarvan wat merken als deelnemer?

Uiterlijk op 1 januari 2026, maar er wordt nog verkend of de wijziging al eerder mogelijk is. Volledige zekerheid over de invoerdatum is er dus nog niet. 

Enkele onderdelen van het pensioenakkoord gaan al eerder in. Waarschijnlijk wordt het bijvoorbeeld al vanaf 1 januari 2022 mogelijk een bedrag ineens op te nemen op pensioendatum.

 

Vindt u op onze site niet het antwoord op uw vraag? Neem dan contact met ons op via 045 579 60 70. U kunt ons natuurlijk ook mailen óf stel u vraag via de chat.