• Contact

Wat u moet weten over de effecten van het coronavirus op uw pensioen en onze service

7 mei 2020

Hoewel de maatregelen in Nederland rondom het coronavirus iets zijn versoepeld, blijft de crisis voelbaar in onze maatschappij en de economie. Mogelijk leidt dit bij u tot vragen over uw pensioen bij ABP of over onze dienstverlening. Op deze pagina beantwoorden we prangende vragen en houden we u graag op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.

 

Laatste update: 11 mei 2020

Hoe gaat ABP om met de coronacrisis?

Natuurlijk treffen we in deze moeilijke tijd maatregelen. We blijven bereikbaar voor deelnemers en werkgevers terwijl we vanuit huis werken. Ons bestuur komt met een grotere regelmaat bijeen om de vinger aan de pols te houden als het gaat om uw belangen en die van de werkgevers. We zorgen ervoor dat onze dienstverlening gewoon doorgaat. Onze beleggers zijn extra alert nadat in de afgelopen periode de financiële markt erg onrustig was. We reageren waar nodig, maar we houden ook in deze tijd vooral de lange termijn in de gaten, want pensioen is en blijft een zaak voor de lange termijn.

Hoe groot is het risico dat ABP de pensioenen in 2021 moet verlagen door de coronacrisis?

Voor dit jaar verandert er niets. Het is nog te vroeg om te zeggen wat dit precies betekent voor 2021. In het najaar kunnen we dat beter inschatten. Uiteindelijk bepalen we pas op basis van de dekkingsgraad van 31 december van dit jaar of we de pensioenen volgend jaar moeten verlagen.

Stijgt mijn premie door de coronacrisis?

ABP heeft al eerder aangekondigd dat de premie waarschijnlijk zal gaan stijgen de komende jaren. Maar dat staat los van de coronacrisis, dat heeft andere oorzaken. Overigens heeft een verhoging van de premie maar heel weinig (positieve) invloed op de dekkingsgraad. 

ABP is gewoon bereikbaar voor vragen

Wij zijn gewoon bereikbaar via deze telefoonnummers op werkdagen van 08:00 tot 17:30 uur. Hier kunt u dus, zoals altijd, terecht voor uw vragen over uw pensioen bij ABP. Bent u niet in de gelegenheid telefonisch contact met ons op te nemen? Maak dan gebruik van onze chatbot. Natuurlijk staan we ook via onze social media-kanalen klaar om uw vragen te beantwoorden.

Het coronavirus heeft geen invloed op de uitbetaling van uw pensioen

Ontvangt u pensioen van ons? Dan krijgt u uw maandelijkse bedrag op de datum zoals u op onze site kunt vinden. Deze maand betaalt ABP de pensioenen uit op 20 mei. Goed om te weten: het kan zijn dat het geld pas in de loop van de dag op uw rekening staat.

Het coronavirus heeft geen invloed op het nabestaanden- of arbeidsongeschiktheidspensioen

Vorige week gingen er berichten rond in de media dat verschillende pensioenfondsen geen nabestaandenpensioen zouden uitkeren als deelnemers aan het coronavirus overlijden. Dat is niet juist. ABP keert het nabestaandenpensioen gewoon uit. Ook als een deelnemer overlijdt aan de gevolgen van het coronavirus. Hier verandert dus niks aan. Datzelfde geldt voor het arbeidsongeschiktheidspensioen: hier hanteren we de reguliere voorwaarden. Het coronavirus heeft hier dus geen invloed op.

Ontslag vanwege coronacrisis

Er bestaat helaas de mogelijkheid dat mensen ontslagen worden en werkloos raken als gevolg van de (aanhoudende) coronacrisis. Werkloosheid heeft gevolgen voor: 

ABP KeuzePensioen en ABP OuderdomsPensioen
U bouwt minder pensioen op. 

ABP NabestaandenPensioen
U bouwt minder pensioen op, waardoor het nabestaandenpensioen lager uitvalt. Hoeveel lager is afhankelijk van de situatie op het moment dat u overlijdt. Ook is het van belang of u na uw ontslag recht heeft op een werkloosheidsuitkering (WW) of niet. Wordt u ontslagen en heeft u recht op een werkloosheidsuitkering, dan blijft u deelnemer bij ABP en behoudt u daarmee het recht op nabestaandenpensioen. Dit wordt wel lager omdat u ook minder pensioenopbouw heeft. Wordt u ontslagen en heeft u geen recht op een werkloosheidsuitkering dan verliest u uw nabestaandenpensioen geheel of gedeeltelijk. 

Kijk hier voor algemene informatie over de gevolgen van werkloos raken voor uw pensioen. 

Wat de gevolgen voor uw pensioen precies zijn, ziet u in uw pensioenoverzicht dat u ontvangt na uw ontslag. Dit pensioenoverzicht plaatsen we uiterlijk 3 maanden na uw ontslag op MijnABP. Op het moment dat dit pensioenoverzicht voor u beschikbaar is, krijgt u van ons bericht (per mail of per brief). In dit pensioenoverzicht ziet u dan precies wat het ontslag betekent voor uw uitkering bij pensionering en arbeidsongeschiktheid en een eventuele uitkering voor uw nabestaanden als u overlijdt. Ook informeren wij u over de keuzes die u nog kunt maken.

Werktijdverkorting heeft geen invloed op uw pensioenopbouw

Vraagt uw werkgever werktijdverkorting aan in verband met het coronavirus? Dan blijft uw pensioenopbouw hetzelfde. Dat zit zo: als uw werkgever werktijdverkorting toegekend krijgt, betaalt hij u uw volledige loon in de meeste gevallen uit, maar krijgt hij voor een deel hiervan een tijdelijke WW-uitkering van het UWV. Dit betekent dat ABP dezelfde premie blijft ontvangen. Hierdoor verandert er niets in uw pensioenopbouw.

Pensioenvoorlichting en evenementen van ABP zijn opgeschort

Pensioenvoorlichtingsbijeenkomsten die gepland stonden, zijn de komende tijd geannuleerd. Dat geldt ook voor grotere evenementen die vanuit ABP worden georganiseerd. Dit is volgens de richtlijnen van de overheid rondom het vermijden van contact.

Het laten ondertekenen van een ADV (een ‘bewijs van in leven zijn’) voor mensen die in het buitenland wonen, kan nu lastiger zijn dan normaal. Kan dit wachten?

Bent u gepensioneerd en woont u in het buitenland? Dan levert u ieder jaar uw bewijs van in leven zijn aan bij ABP. Op die manier kunnen we uw pensioen blijven uitbetalen. Mocht u, door de coronacrisis, op korte termijn niet in staat zijn op tijd een handtekening voor deze ADV te regelen, dan is dit geen probleem. We hebben de reactietermijn met drie maanden verlengd.

Mijn werkgever maakt gebruik van de noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid van de overheid. Wat betekent dit voor mijn pensioenopbouw?

Een voorwaarde om gebruik te kunnen maken van deze regeling is dat uw werkgever uw loon volledig doorbetaalt. En dat u niet wordt ontslagen om bedrijfseconomische redenen. Omdat er dus niets wijzigt in uw dienstverband met uw werkgever, verandert er ook niets aan uw pensioenopbouw.

Door het coronavirus heb ik zorgverlof gevraagd. Wat betekent dit voor mijn pensioen?

Gaat u met betaald of onbetaald verlof? Dan loopt uw pensioenopbouw normaal gesproken gewoon door. Dat geldt ook voor de hoogte en betaling van de pensioenpremie. U maakt met uw werkgever afspraken over de verdeling van de pensioenpremie. Gaat u tijdelijk ergens anders werken (bijvoorbeeld om in de zorg te helpen) bouwt u daardoor pensioen op? Dan stopt de pensioenopbouw bij ABP voor het deel dat u elders bent gaan opbouwen. U moet dit doorgeven aan uw werkgever.

Ik maak mij zorgen dat mijn werkgever de pensioenpremie niet meer kan betalen. Wat gebeurt er als mijn werkgever stopt met betalen?

Als uw werkgever de premie niet meer kan betalen, dan heeft dit voorlopig geen gevolgen voor uw pensioenopbouw. De opbouw van uw pensioen gaat voorlopig gewoon door, zolang u in dienst blijft bij uw werkgever. Moet uw werkgever u ontslaan door financiële problemen? Dan verandert er wel iets voor uw pensioenopbouw. Als u een ontslag- of een werkloosheidsuitkering ontvangt, wordt de pensioenopbouw anders. Meer informatie kunt u hier vinden.

Ik ben vervroegd met pensioen en heb een intentieverklaring getekend dat ik niet meer zou gaan werken. Toch vraagt mijn voormalig werkgever of ik weer wil komen werken, omdat hij door de crisis tijdelijk extra personeel nodig heeft. Kan ik dan zonder problemen voor mijn pensioen tijdelijk weer gaan werken?

Als u tijdelijk weer gaat werken, dan heeft dat geen gevolgen voor uw pensioen dat is ingegaan. Dat u nu weer gaat werken, was vooraf niet voorzien. U blijft uw pensioen dus gewoon ontvangen, naast uw tijdelijke salaris.

Bij nieuwe belangrijke ontwikkelingen updaten we deze pagina. Houd onze site en social media-kanalen daarom in de gaten.