• Contact

‘Het nieuwe pensioencontract gaat de goede richting op’

ABP-bestuursvoorzitter Corien Wortmann in PensioenPro
20 mei 2020

Deze week werd ABP-bestuursvoorzitter Corien Wortmann door PensioenPro geïnterviewd over het nieuwe pensioencontract, de stand van zaken bij ABP en de gevolgen van de coronacrisis op ons fonds. In dit artikel lees je haar belangrijkste uitspraken.

‘We delen de zorg van onze deelnemers’

In het interview met PensioenPro (Het Financieele Dagblad) benadrukt Wortmann dat ze beseft dat er veel bezorgdheid is over gevolgen van de coronacrisis voor ABP. Vooral het feit dat ABP al langere tijd de pensioenen niet heeft kunnen verhogen, maakt mensen ongerust, weet ze. ‘En die zorg delen we ook. Het is nog onzeker wat er dit jaar gaat gebeuren, maar we moeten er toch rekening mee houden dat we volgend jaar de pensioenen moeten verlagen.’

‘Een goed contract voor deelnemers’

Momenteel wordt er nog druk onderhandeld over de laatste punten uit het pensioenakkoord. ‘We willen ervoor zorgen dat het een goed contract voor onze deelnemers oplevert. Het móet slagen, want we zitten nu vast in een stelsel waarin we heel afhankelijk zijn van de rente. Het is ondoenlijk daarmee verder te gaan.’ 

Hoe eerder het contract er dus ligt, hoe beter. Wortmann hoopt dan ook dat de nieuwe pensioenregels eerder ingaan dan 2027, wat nu nog de planning lijkt. ‘Als alle partijen die hierbij betrokken zijn, bereid zijn gas te geven, dan kan het er eerder liggen.’ Ze vindt dat ABP de ruimte moet krijgen het contract eerder in te voeren voor haar deelnemers.

 

‘Heel positief over de richting’

In het interview zegt ze verder over het nieuwe pensioencontract: ‘We zijn heel positief over de richting die het op gaat. Maar er zijn nog wat knopen die we moeten doorhakken.’ Zo is er nog geen antwoord op de vraag wat er met het pensioen moet gebeuren dat mensen voor het ingaan van het pensioencontract opbouwden. ABP wil dat dit ‘oude’ pensioen verplicht in het nieuwe pensioencontract wordt ondergebracht. 

In Den Haag gaan er stemmen op om deelnemers in dit geval te laten kiezen. Niet handig, vindt Wortmann. ‘Voor ons als fonds is het echt cruciaal dat die verplichting er komt en juridisch wordt vastgelegd. Zo niet, dan levert dat heel veel vertraging op. Je loopt bovendien het risico dat je twee fondsen krijgt: één dat al werkt volgens de nieuwe situatie en één dat nog volgens de oude regels opereert. Dat is echt onwenselijk.’

‘Grote punten op de i zetten’

In het nieuwe contract hangt een eventuele verhoging van de pensioenen samen met het rendement van een fonds. Wortmann heeft nog zorgen of dit op de juiste manier berekend zal worden. ‘Het rendement moet echt doortikken in de uitkering. Als het economisch goed gaat, moet het geld niet naar de buffers gaan, maar naar onze deelnemers. Gaat het slechter, dan moeten de pensioenen natuurlijk omlaag. Maar gaat het beter, dan moeten onze deelnemers daarvan profiteren. Dit zijn de grote punten op de i voor het pensioencontract en daar maken we ons hard voor.’