• Contact

ABP: € 470 miljoen voor bestrijding corona-pandemie

18 mei 2020

ABP heeft sinds eind maart € 470 miljoen euro belegd in diverse ‘corona-obligaties’, waarvan de opbrengst wordt gebruikt voor bestrijding van de Covid-19 pandemie en de gevolgen daarvan. Daarbij gaat het onder andere om het verbeteren van de gezondheidszorg en ondersteuning van het midden- en kleinbedrijf in getroffen landen.

 

Recent kocht ABP Covid-19 obligaties van onder andere UNEDIC (€ 42 miljoen), BPI France (€ 24 miljoen) en Instituto de Credito Official. De opbrengst wordt onder andere gebruikt voor het opschalen van de gezondheidszorg, steun aan het midden- en kleinbedrijf (MKB) en een tijdelijke verhoging van de uitgaven aan sociale zekerheid.

Bestrijding van corona én de gevolgen

Wereldwijd zijn miljarden nodig voor medische hulp en bestrijding van de sociaal-economische gevolgen van de ‘lockdown’. Op 31 maart gaf de Nordic Investment Bank als eerste een obligatie uit waarvan de opbrengst specifiek was bedoeld voor bestrijding van de Covid-19 pandemie en de impact daarvan op bedrijven, werknemers en kwetsbare groepen. Ook aan die uitgifte deed ABP mee. Andere instanties volgden al snel, zoals de ontwikkelingsbank van de Raad van Europa en de Europese investeringsbank. De opbrengsten worden doorgaans gebruikt voor uitbreiding van medische voorzieningen of economische steunmaatregelen, of een combinatie daarvan. 

ABP belegt vooral in Covid-19 obligaties uitgegeven door gerenommeerde instellingen met een hoge kredietwaardigheid. Wat betreft risico zijn obligaties met de hoogste kredietwaardigheid (AAA) vergelijkbaar met Nederlandse staatsobligaties. De rentevergoeding is iets hoger dan op vergelijkbare obligaties. De belangstelling van beleggers is doorgaans veel groter dan de uitgifte.

‘Actieve rol in bestrijding’

Beleggingen in (semi-)overheidsobligaties vormen voor pensioenfondsen als ABP de hoeksteen van de beleggingsportefeuille. Ze zorgen voor stabiliteit en spreiding in de portefeuille en zijn goed te verhandelen. Belangrijk is dat voor obligaties met een duurzame of sociale doelstelling dezelfde eisen gelden op het gebied van rendement, risico en kosten als voor alle andere beleggingen. 

Het is goed dat instellingen speciale corona-obligaties uitgeven, zegt Oscar Jansen, obligatiespecialist bij onze vermogensbeheerder. ‘De impact van de pandemie op samenleving en economie is groot en er is veel geld nodig om de crisis te bestrijden. Als maatschappelijk verantwoord belegger willen we hierin een actieve rol spelen.’