• Contact

ABP kiest voor concrete actie bij Shell

Pensioenfonds onthoudt zich van stemming Follow This-resolutie
18 mei 2020

ABP vindt dat olie- en gasbedrijven concrete maatregelen moeten nemen die écht het verschil maken als het gaat om het verminderen van de CO2-uitstoot. Blijven twisten over bindende langetermijn-doelstellingen in de verre toekomst vinden wij minder constructief. Daarom onthoudt ABP zich op de aandeelhoudersvergadering van Shell over een resolutie van Follow This, waarin wordt opgeroepen tot bindende doelstellingen voor CO2-reductie in 2050.

Welk voorstel staat bij Shell op de agenda?

Net als voorgaande jaren staat op de aandeelhoudersvergadering (AVA) van Shell een resolutie van Follow This op de agenda. Dit is een groep aandeelhouders die het bedrijf aanmoedigt een leidende rol te nemen in de energietransitie. De kern van het voorstel is dat Shell zichzelf vastlegt op bindende langetermijn-doelstellingen voor 2050. De Raad van Bestuur van Shell moet het voorstel uitvoeren als minstens 75% van de aandeelhoudersstemmen de resolutie ondersteunen.

Waarom onthoudt ABP zich van stemming over de Follow This-resolutie?

Vooropgesteld: we zijn het eens met het onderliggende doel van de resolutie dat Shell doelen stelt in lijn met ‘Parijs’ en de bedrijfsvoering hierop aanpast. Tegelijkertijd vinden wij het minder constructief om te blijven praten over bindende langetermijn-doelstellingen omdat niemand, ook Shell en Follow This niet, kunnen voorspellen hoe de wereld er over dertig jaar uitziet. Daar komt bij dat Shell en andere olie- en gasmaatschappijen onder druk en in dialoog met aandeelhouders als ABP de laatste jaren hun klimaatambities al flink hebben aangescherpt. Wij vinden het belangrijker dat die afgesproken klimaatambities worden vertaald in concrete verbeteringen.

Waarop zet ABP in bij Shell en andere olie- en gasbedrijven?

Shell heeft de beloning voor het topmanagement deels gekoppeld aan de reductiedoelstelling voor CO2. Samen met andere grote beleggers hebben we daarop aangedrongen en daar zijn we dus blij mee. Tegelijkertijd vinden we dat de klimaatdoelstellingen zwaarder dan nu het geval is moeten meewegen bij het vaststellen van de beloning. Ook van andere olie- en gasbedrijven verwachten we dat de beloning wordt gekoppeld aan de vooruitgang op de klimaatdoelstellingen. Niet in de laatste plaats willen we dat alle olie- en gasbedrijven samen met hun klanten werk maken van klimaatneutrale productketens; buiten Europa blijven veel bedrijven nog achter.

Wat houden de klimaatambities van Shell in?

In april maakte Shell bekend dat het uiterlijk in 2050 klimaatneutrale productketens wil hebben. Dat houdt in dat het bedrijf dan per saldo geen broeikasgassen meer uitstoot. Het gaat om zowel de directe uitstoot van Shell zelf als om de uitstoot van leveranciers en klanten van het bedrijf. Shell pakt hiermee een leidende rol in de sector. De plannen bouwen voort op de afspraken die Shell in 2018 maakte met het samenwerkingsverband Climate Action 100+, waar ABP deel van uitmaakt. Belangrijk is dat eerdere aanscherping van de ambities bij Shell navolging heeft gekregen bij andere olie- en gasbedrijven. Daar rekenen we nu weer op.