Lenen aan corporaties houdt huurwoning bereikbaar

11 maart 2020

Beschikbaarheid, duurzaamheid en betaalbaarheid, die thema’s beheersen de woningmarkt. Zonder voldoende aanbod van betaalbare huurwoningen is er in de stad minder plaats voor de middeninkomens, zoals leraren en politieagenten. Met leningen stelt ABP woningcorporaties in staat om te bouwen en te verduurzamen.

 

Wie met een bescheiden inkomen een betaalbare huurwoning zoekt in de grote steden, moet vaak jaren wachten voordat een woning wordt toegewezen. Om iets aan de oplopende tekorten te doen, willen de woningcorporaties elk jaar 34.000 sociale huurwoningen bouwen, het dubbele van wat er de laatste jaren is gebouwd. Tel daarbij op de verwachting dat de corporaties hun woningen verduurzamen en investeren in de leefbaarheid van wijken en het is duidelijk: de komende jaren zijn miljarden nodig.

Betaalbaar wonen

'De kerntaak van de woningcorporaties is het bouwen en verhuren van huurwoningen voor mensen met een minder grote beurs', legt duurzaamheidsspecialist Willem Hettinga uit. 'Dat is van groot belang. Zonder betaalbare huurwoningen is er in de grote steden minder plek voor bijvoorbeeld leraren, agenten en verpleegkundigen zeker als zij aan het begin van hun loopbaan staan, terwijl die juist hard nodig zijn voor een leefbare stad. ABP wil bijdragen aan een stad die plaats biedt aan iedereen.'

De Nederlandse woningcorporaties beheren circa 2,1 miljoen sociale huurwoningen, ruim een kwart van de totale Nederlandse woningvoorraad. ABP belegt onder andere in sociale obligaties van de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) en de Nederlandse Waterschapsbank (NWB). Zij verstrekken daarmee op hun beurt leningen aan de woningcorporaties voor de bouw van nieuwe huurwoningen, investeringen in wijkvoorzieningen en het verduurzamen van woningen.

Stabiel rendement

In 2019 stond ABP bovendien aan de wieg van LIST Amsterdam, een online platform voor financiering van de Nederlandse woningcorporaties. 'De komst van nieuwe financiers maakt het voor corporaties makkelijker om geld aan te trekken voor investeringen', zegt Hans van Westrienen, die namens onze vermogensbeheerder bij dit initiatief is betrokken. 'ABP belegt hiermee in wat voor veel deelnemers belangrijk is, namelijk betaalbaar wonen. De belegging levert bovendien een stabiel en langjarig rendement op.'

Inmiddels heeft ABP via het platform de eerste leningen verstrekt. Leningen aan woningcorporaties voor het uitvoeren van hun publieke taak - zoals het bouwen van sociale huurwoningen - worden via het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) gegarandeerd door de staat. De rente ligt iets hoger dan op Nederlandse staatsobligaties. Van Westrienen: 'Zo kunnen we tegen een vergelijkbaar risico een hoger rendement realiseren.'

Voorzien in basisbehoefte

De inspanningen van ABP voor betaalbare huisvesting beperken zich niet tot de Nederlandse huurmarkt. 'Zo belegden we in februari in een obligatie voor de financiering van sociale woningbouw in Italië', zegt Willem Hettinga. 'Ook beleggen we via Rabobank-dochter Vista in groene hypotheken. Klanten betalen een lagere hypotheekrente voor de koop van een energiezuinige woning, of als ze hun woning verduurzamen tot label-A. Ook dat houdt wonen bereikbaar.'

ABP heeft in het duurzaam en verantwoord beleggingsbeleid de doelstelling opgenomen om ‘meer te beleggen in producten en diensten die bijdragen aan de basisbehoeften van mensen’. De obligaties en directe leningen voor financiering van woningcorporaties dragen bij aan gemeenschappen en steden die plek en kansen bieden aan iedereen. Dat is een van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen die de Verenigde Naties in 2015 hebben opgesteld. Beleggingen die aan deze doelen bijdragen, noemen we gelden daarom als Sustainable Development Investments (SDI’s).