‘De coronacrisis raakt ook ABP’

Bestuursvoorzitter Corien Wortmann over de coronacrisis en ABP
30 maart 2020

De coronacrisis heeft een ongekende impact op onze samenleving en economie. Onze bijzondere aandacht gaat uit naar onze ouderen, maar ook naar de zorgprofessionals, het onderwijs, militairen, politie en allen die in de ‘frontlinie’ staan. Wat betekent dit voor de financiële positie van ABP en de pensioenuitvoering? Wat betekent het voor uw pensioen? We spreken erover met ABP-bestuursvoorzitter Corien Wortmann: ‘Er is zeker reden tot zorg, tegelijkertijd beleggen we als pensioenfonds voor de lange termijn. Het is nog te vroeg om te kunnen zeggen wat dit gaat betekenen voor de pensioenen.’

Wat betekent de coronacrisis voor de financiële positie van ABP?

‘De wereld om ons heen is onrustig en ook de financiële wereld is volop in beweging. Het coronavirus heeft veel invloed op de financiële markten en dus ook op de financiële positie van ABP. De aandelenbeurzen zijn flink gekelderd en de rente beweegt onrustig heen en weer. We reageren waar nodig, maar we houden ook in deze tijd vooral de lange termijn in de gaten. Want pensioen is en blijft een zaak voor de lange termijn. Financiële markten en de rente ontwikkeling hebben een grote invloed op onze dekkingsgraad. Wij zullen u op de hoogte houden van ontwikkelingen of besluiten die u raken. In de tweede helft van april komen we met een update over de financiële situatie van het fonds.’

Wat betekent het voor de pensioenen in 2021?

‘Voor dit moment verandert er nog niets voor onze deelnemers, maar deze crisis raakt ons hard en maakt de kans op verlagen van pensioenen in 2021 zeker groter. Het is nog te vroeg om te kunnen zeggen wat dit precies gaat betekenen. In het najaar kunnen we daar een betere inschatting van maken dan nu. Uiteindelijk bepalen we pas op 31 december van dit jaar of de pensioenen volgend jaar verlaagd moeten worden.’

Hoe staat het met de pensioenbetalingen en de dienstverlening aan deelnemers?

‘Voor ons geldt dat we vanuit huis werken, net als onze collega’s van APG. Wij doen er gezamenlijk alles aan om onze dienstverlening voort te zetten, zoals we dat voor de crisis ook deden. Onze administratie werkt door en de (pensioen-)uitkeringen worden gewoon betaald. Ook zijn wij zoals altijd bereikbaar om uw vragen te beantwoorden. Het kan wel zijn dat u een kind op de achtergrond hoort, want dat brengt het thuiswerken met zich mee.’

Waar kunnen werkgevers terecht met hun vragen?

‘We verzoeken werkgevers die vragen hebben over bijvoorbeeld de premiebetaling of over de gevolgen van werktijdverkorting of zorgverlof voor pensioen, om ons een e-mail te sturen of contact op te nemen met de relatiemanager. We zijn telefonisch even wat minder goed bereikbaar, maar we bellen u dezelfde werkdag terug.’

Hoe staat het met de uitwerking van het nieuwe pensioencontract?

‘Begin dit jaar is goede voortgang gemaakt en alle berichten wijzen erop dat er hard wordt doorgewerkt in de stuurgroep die minister Koolmees heeft ingesteld. Dat is goed nieuws. Het is nog een hele klus, maar wij hopen van harte dat het lukt om de uitwerking voor de zomer 2020 klaar te hebben. Wij denken en werken mee waar dat nodig is. Het is goed om te zien dat de verschillende partijen aan tafel tot overeenstemming willen komen. Want dat is wat er nodig is voor een nieuw toekomstbestendig, betaalbaar én goed pensioen.’

Heeft u nog een persoonlijke boodschap?

‘Ik wil namens het bestuur en onze medewerkers waardering uitspreken voor alle mensen die in deze crisis in de frontlinie staan, maar ook de mensen die op kleinere schaal hun bijdrage leveren door bijvoorbeeld boodschappen te doen voor de bejaarde buurvrouw, verdienen alle lof. En wat zijn er daar ineens veel van, dat geeft een goed gevoel. Tot slot zou ik willen zeggen: Let op elkaar, houd rekening met elkaar, steun elkaar en blijf gezond!’