ABP belegt in ‘corona-obligatie’

31 maart 2020

ABP belegt € 13 miljoen in een obligatie waarvan de opbrengst wordt gebruikt voor bestrijding van de corona-crisis. Daarbij gaat het onder andere om het verbeteren van de gezondheidszorg en de ondersteuning van mensen en bedrijven die getroffen worden door de (gedeeltelijke) lockdown van de economie.

 

De leningen die worden verstrekt met de opbrengst van de obligatie zijn bedoeld voor overheden, banken en bedrijven in de Scandinavische landen en de Baltische staten. Maatregelen die kunnen worden gefinancierd, zijn onder andere:

  • tijdelijke uitbreiding van de gezondheidszorg en van de sociale zekerheid (zoals uitkeringen bij werkloosheid, ziekte of mantelzorg); 
  • overheidssteun aan bedrijven die hun deuren moeten sluiten of waarvan de vraag naar hun producten is weggevallen;
  • leningen aan banken voor de financiering van kleine en middelgrote bedrijven die door de gevolgen van de corona-crisis in problemen dreigen te komen;
  • financiering van bedrijven in de medische sector om hun productie of dienstverlening op korte termijn te kunnen uitbreiden.

De obligatie is uitgegeven door de Nordic Investment Bank (NIB), de ontwikkelingsbank van de Scandinavische landen (Noorwegen, Zweden, Finland en Denemarken) en de Baltische staten (Estland, Letland en Litouwen). Met de uitgifte van de obligatie is € 1 miljard opgehaald, maar de belangstelling van beleggers was veel groter. NIB heeft de hoogste kredietstatus (AAA), wat betekent dat de belegging wat betreft risico vergelijkbaar is met een Nederlandse staatsobligatie. De rentevergoeding is iets hoger dan op vergelijkbare obligaties. 

Beleggingen in (semi-)overheidsobligaties vormen voor pensioenfondsen als ABP de hoeksteen van de beleggingsportefeuille. Ze zorgen voor stabiliteit en spreiding in de portefeuille en zijn goed te verhandelen. Belangrijk is dat voor obligaties met een duurzame of sociale doelstelling dezelfde eisen gelden op het gebied van rendement, risico en kosten als voor alle andere beleggingen. 

Het is goed dat NIB met deze speciale ‘corona-obligatie’ komt, zegt Oscar Jansen, obligatiespecialist bij onze vermogensbeheerder. “Het is een instelling waarin we al jaren via diverse green bonds (groene obligaties voor de financiering van duurzame of sociale projecten red.) beleggen. We verwachten dat andere instellingen snel zullen volgen, want de impact van het virus op samenleving en economie is groot en er is veel geld nodig om de crisis te bestrijden. Als maatschappelijk verantwoord belegger willen we hierin een actieve rol spelen.”