• Contact

Winst en duurzaamheid zijn geen tegenpolen voor Umicore

Duurzame beleggingen beter bekeken: Umicore
22 juni 2020

Duurzaam en verantwoord beleggen speelt een steeds grotere rol in het beleid van ABP. Maar hoe ziet dat er concreet uit? In welke bedrijven beleggen we dan? Wat is hun verhaal? En minstens zo belangrijk: hoe dragen die beleggingen bij aan een goed pensioen? In deze serie gaan we op zoek naar het antwoord en geven we deze bedrijven een gezicht. Van veelbelovende startups tot de grotere duurzame namen. In aflevering 3 gaan we op bezoek bij Umicore.

 

Kijk in een elektrische auto en er is een grote kans dat je materialen van Umicore tegenkomt. Dit Belgische bedrijf produceert namelijk materialen voor de kathodes van de lithium-ion batterijen die in de meeste elektrische auto’s zitten. Dat vraagt om wat uitleg: een batterij bestaat uit een anode en een kathode. De anode is de negatieve pool, de kathode de positieve. De spanning tussen die twee levert de elektriciteit in een accu.

Naast de productie van kathodematerialen, maakt Umicore katalysatoren voor de automobielindustrie en is het bedrijf wereldmarktleider in de recycling van metalen. Het besteedt bovendien steeds meer aandacht aan het hergebruiken van materialen uit accu’s van elektrische auto’s. In 2016 kocht onze pensioenuitvoerder APG ruim 3% van de aandelen in Umicore. Herman Kleeven, hoofd van de Focusaandelenportefeuille, vertelt waarom we beleggen in het bedrijf.

Umicore geldt als een Sustainable Development Investment (SDI), wat is dat precies?

‘Dat betekent dat het een belegging is in een bedrijf dat bijdraagt aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelen , de zogenoemde Sustainable Development Goals (SDG), van de Verenigde Naties. De metaalrecycling ondersteunt de kringloop-economie, de batterijmaterialen zorgen voor schone energie en de autokatalysatoren dragen bij aan schonere lucht.’

In hoeverre voldoet Umicore aan onze duurzaamheidscriteria?

‘Het bedrijf doet zijn best ethisch te handelen. Umicore gebruikt bijvoorbeeld kobalt bij de productie van kathodematerialen. Die grondstof wordt soms gewonnen in mijnen waar slechte werkomstandigheden heersen, waar het gevaarlijk is of waar kinderen werken. Umicore doet probeert er zeker van te zijn dat het kobalt dat zij afnemen uit mijnen komt waar geen sprake is van dit soort misstanden. Het bedrijf laat controles uitvoeren, gaat het gesprek aan met leveranciers, laat zijn inkoopmethodiek checken en luistert ook goed naar wat internationale organisaties hierover zeggen.

Het bijzondere aan Umicore is: ze kennen ook de andere kant. 25 jaar geleden heette het bedrijf nog Union Minière en was het nog een traditioneel mijnbouwbedrijf dat niet echt verantwoord bezig was. Dat zagen ze zelf ook in en ze hebben vervolgens de omslag gemaakt van mijnbouw naar metaalverwerking, recycling én duurzaamheid.'

Mooi natuurlijk om zo duurzaam en verantwoord mogelijk te werken. Maar levert dat wel genoeg op?

‘De kathodematerialen van Umicore zitten naar onze schatting in 30 procent van alle elektrische voertuigen. Ze zijn marktleider in een gespecialiseerde markt, wat goede marges oplevert. Ook de autokatalysatoren en de recycling zijn winstgevend. En de markt groeit. De Europese Unie zet stevig in op elektrisch rijden en willen dat de productie van batterijen en belangrijke onderdelen zoals de kathodematerialen ook hier, in Europa, gaat plaatsvinden. Dat betekent dat Umicore behalve in Korea en China nu ook bezig is in Europa een fabriek voor de kathodematerialen te bouwen, als leverancier aan die nieuwe industrie die hier opbloeit.’

Maar wat nu als elektrisch rijden toch niet doorbreekt, en we straks allemaal op waterstof rijden?

‘Wij denken dat dat niet gaat gebeuren. Elektriciteit in batterijen opslaan en dan gebruiken is efficiënter dan er eerst waterstof mee te maken en die waterstof een auto te laten aandrijven. Als er dus tijd is om op te laden, zijn batterijen de beste optie. Waar je waterstof mogelijk wel zult terugzien, is bij zwaarder vervoer: vrachtwagens die weinig tijd hebben om op te laden. Het mooie is dat Umicore zich ook met waterstof bezighoudt. Voor hen is het dus geen bedreiging.’

Wat doet de coronacrisis met Umicore?

‘Die zal ongetwijfeld voor vertraging van de groei van het bedrijf zorgen. De automarkt gaat tijdelijk krimpen, wat impact heeft op hun activiteiten in autokatalysatoren en batterijmaterialen. We denken dat de recyclingactiviteit minder last zal hebben van de crisis.’

De inhoud van dit artikel dient op geen enkele wijze te worden gezien als een aanbod tot (beleggings)dienstverlening, noch als beleggingsadvies of beleggingsaanbeveling, direct of indirect. De informatie zoals opgenomen in dit artikel is actueel per de datum van het verschijnen ervan, tenzij anders aangegeven. Voor het actueel zijn van de informatie na deze datum, staat ABP of haar gelieerde vennootschappen niet in. ABP of haar gelieerde vennootschappen, is nadrukkelijk niet aansprakelijk voor de gevolgen van enig handelen of nalaten op basis van de in dit artikel verstrekte informatie. Op de inhoud van deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing.