• Contact

VN-dag tegen kinderarbeid: Wat doet ABP?

12 juni 2020

Kinderen moeten geen zwaar of gevaarlijk werk doen, maar naar school gaan en lekker spelen. Dat vindt iedereen wel. Maar toch komt kinderarbeid nog vaak voor. Op de dag waarop de Verenigde Naties hiervoor aandacht vragen, geeft duurzaamheidsspecialist Willem Hettinga antwoord op de vraag: wat doet ABP tegen kinderarbeid?

 

Dat kinderarbeid een groot probleem is, blijkt wel uit de koude cijfers. Volgens een schatting van de Verenigde Naties (VN) doen wereldwijd 72 miljoen kinderen zwaar of gevaarlijk werk. ‘De gevolgen zijn ingrijpend’, zegt Willem Hettinga, duurzaamheidsspecialist bij onze uitvoerder APG. ‘Werkende kinderen gaan niet of nauwelijks naar school en worden geremd in hun lichamelijke en geestelijke ontwikkeling.’

Aandacht voor werkende kinderen

Met de internationale dag tegen kinderarbeid vraagt de VN aandacht voor het lot van deze kinderen. Dat roept de vraag op wat ABP als belegger doet om kinderarbeid te voorkomen en bestrijden. ‘Voor alle bedrijven waarin we kunnen beleggen, geldt dat we ze langs de meetlat van de United Nations Global Compact leggen’, zegt Willem. ‘Daarin staan principes voor bedrijven op het gebied van onder andere mensenrechten, waaronder het aanpakken van kinderarbeid.’

Kinderarbeid in de cacaoteelt

ABP had daarnaast in de afgelopen jaren speciale aandacht voor het bestrijden van kinderarbeid in de cacaoteelt en bij de winning van kobalt. ‘In de belangrijkste productielanden Ivoorkust en Ghana werken minstens twee miljoen kinderen in de cacaoteelt’, legt Willem uit. ‘Cacao wordt er verbouwd op heel kleine stukjes land. Door armoede gedwongen werken de kinderen van de cacaoboeren vaak op de plantages. Ze doen gevaarlijk en zwaar werk, zoals het opensnijden van cacaovruchten en het sjouwen van balen.’
ABP drong bij de grote afnemers van cacao (zoals Nestlé en Mondelēz) aan op samenwerking bij de aanpak van kinderarbeid. Ook vroegen we aandacht voor de rol van onderwijs bij het bestrijden van kinderarbeid. ‘We zien dat kinderarbeid veel minder voorkomt in de lokale gemeenschappen waar de bedrijven controleren en actief misstanden bestrijden’, zegt Willem. ‘Ook bieden verschillende bedrijven inmiddels hulp bij het aanvragen van een geboortebewijs, nodig voor inschrijving op een school. Ook zijn er bedrijven die schoolmaaltijden en -uniformen verstrekken.’

Misstanden in de kobaltwinning

Een andere sector waar kinderarbeid nog vaak voorkomt is de winning van kobalt. Kobalt is een onmisbare grondstof voor accu’s in smartphones en elektrische auto’s. Ruim de helft van de wereldproductie komt uit de Democratische Republiek Congo (DRC). ‘Net als bij cacao is er bij kobalt sprake van een complexe keten tussen winning van de ruwe grondstof en de toepassing daarvan door de bedrijven waarin wij beleggen’, legt Willem uit. ‘En net als in Ghana en Ivoorkust is kinderarbeid in de DRC diepgeworteld in de lokale cultuur. Het komt voort uit armoede en gebrekkig onderwijs.’

Tot enkele jaren geleden hadden de grote afnemers - met name elektronicabedrijven en autofabrikanten - nauwelijks oog voor de schaduwkanten van de kobaltwinning. ‘Maar bij de bedrijven waarmee we gesprekken hebben gevoerd, zijn bewustzijn en transparantie toegenomen en is de situatie is verbeterd’, constateert Willem. ‘Apple heeft bijvoorbeeld zijn leveranciersketen nauwkeurig in kaart gebracht. Weer andere bedrijven hebben een proefproject opgezet bij een kleinschalige mijn in Congo om de veiligheid en sociale omstandigheden ter plaatse te verbeteren. Als dit kan worden opgeschaald, dan heeft dat een grote positieve impact.’

Lange adem

Ondanks de vooruitgang die is geboekt, benadrukt Willem dat er nog veel werk aan de winkel is. ‘Kinderarbeid is een structureel en diepgeworteld probleem. De aanpak vergt een lange adem en inspanningen van álle betrokkenen. Niet alleen van bedrijven en beleggers, maar ook van consumenten en de overheden in de productielanden. De eerste stappen zijn gezet, maar op korte termijn is kinderarbeid helaas nog niet de wereld uit.’

Meer weten?

Meer over de aanpak van kinderarbeid in onze factsheets Beleggen in cacaobedrijven en Beleggen in mijnbouwbedrijven.