• Contact

Nieuw pensioencontract: Wat betekent de 90% dekkingsgraad?

16 juni 2020

Zaterdag bereikten kabinet, bonden en werkgevers een onderhandelaarsakkoord over de hoofdlijnen van het nieuwe pensioenstelsel. Als onderdeel van de overgangsperiode hoeven fondsen de pensioenen in 2021 niet te verlagen áls hun dekkingsgraad boven de 90 procent ligt.

 

Deze pagina is geactualiseerd op 6 juli 2020

Wat kan dit betekenen voor ABP?

Eind mei was de dekkingsgraad van ABP 84,5 procent. De nieuwe dekkingsgraad is 21 juli bekend. De dekkingsgraad laat de verhouding zien tussen het geld in kas en de pensioenen die daarvan moeten worden betaald. Op dit moment ligt de dekkingsgraad dus onder de 90 procent. Maar het meetmoment dat bepalend is voor wel of niet verlagen ligt op 31 december van dit jaar. Dan pas weten we of een verlaging voor 2021 nodig is.
 
In dit stadium is nog niets zeker. De dekkingsgraad kan nog stijgen, we hebben nog een half jaar te gaan. De dekkingsgraad van 31 december 2020 is bepalend. Of ABP uiteindelijk pensioenen wel of niet moet verlagen, hangt dus af van een aantal zaken waar we nu nog weinig over kunnen zeggen. 21 juli maken we de kwartaalcijfers bekend. U ontvangt hierover een mail zodat u weet hoe ABP er financieel voor staat. Hou uw mailbox in de gaten.