Moderner pensioenstelsel weer stap dichterbij

Er is een akkoord op het pensioencontract
6 juli 2020

Het ledenparlement van de FNV stemde zaterdag in met de hoofdlijnen van het pensioencontract. En ook het kabinet is nu akkoord. Nu kunnen de uitgangspunten verder worden uitgewerkt.

 

Volgende week is er een debat in de Tweede Kamer, daarna volgt het in de wetgeving vastleggen van het contract. ABP is blij dat de volgende stap is gezet op weg naar een toekomstbestendig pensioenstelsel. ABP-voorzitter Corien Wortmann: ‘Het is goed nieuws voor onze pensioendeelnemers dat kabinet en sociale partners het nu eens zijn over de uitwerking van het pensioenakkoord. Modernisering van het pensioenstelsel is hard nodig om beter aan te sluiten bij de veranderende arbeidsmarkt.’

Behandeling in de kamer en dan wetgeving

Komende week komt de Tweede Kamer terug van reces voor een debat over de pensioenafspraken waarna deze in wetgeving worden vastgelegd. Uiteindelijk is het de bedoeling dat het nieuwe pensioenstelsel uiterlijk 2026 ingaat. Voor de overgangsperiode tot 2021 kondigde minister Koolmees al aan dat fondsen met een dekkingsgraad van 90 procent of hoger de pensioenen niet hoeven te verlagen. ABP en de andere pensioenfondsen vinden het belangrijk dat er duidelijkheid komt over hoe ze tot 2026 moeten omgaan met de dekkingsgraden en (aanpassingen in de) rekenrente.