• Contact

‘Gelden de nieuwe pensioenregels ook voor mij?’

Antwoorden op veel gestelde vragen over de nieuwe pensioenregels
21 juli 2020

De inkt van de handtekeningen onder de nieuwe pensioenregels is nog maar net droog, maar nu al zijn er veel vragen. In dit bericht geven we antwoord op een aantal vragen van mensen die bij ABP pensioen opbouwen of die pensioen van ons ontvangen.

‘Ik ben al vier jaar met pensioen. Gelden de nieuwe pensioenregels dan ook voor mij?’

Ja, de nieuwe regels gelden voor iedereen die pensioen opbouwt of al met pensioen is. Het nieuwe pensioenstelsel wordt uiterlijk 1 januari 2026 ingevoerd. Vanaf het moment dat de nieuwe pensioenregels gelden, gaat uw uitkering eerder omhoog maar ook eerder omlaag.

'Ik lees dat het nog jaren duurt voor het nieuwe stelsel helemaal is uitgewerkt. Ik denk dan: ik moet het nog zien! Hoe zeker is het dat de nieuwe regels ook echt worden ingevoerd?’

Het is begrijpelijk dat u twijfelt of de nieuwe regels er straks ook echt komen, er wordt immers al jaren over gesproken. Maar nu is de kans toch heel groot dat het doorgaat. Want de vakbonden, werkgevers en het kabinet sloten in 2019 een pensioenakkoord en onlangs werden ze het eens over de uitwerking hiervan. Nu kan er gewerkt worden aan een wet waarmee de regels straks ook echt gaan gelden. Het is dus zeer waarschijnlijk dat de regels er uiteindelijk komen.

'Als ik het goed begrijp kan het straks met die pensioenen vriezen en dooien. Ze kunnen stijgen, maar ook minder worden. Hoe weet ik dan straks wat mijn pensioen zal zijn?’

Dat rekenen we elk jaar opnieuw voor u uit. Dat werkt zo: elk jaar laten we zien wat u aan pensioen heeft en wat u krijgt als u met pensioen gaat. Daarbij houden we rekening met hoe het met de economie gaat. Bij een goede economie mag u wat meer verwachten, bij een slechte wat minder.

'Ik ben nu 61 jaar en heb al een behoorlijk pensioen opgebouwd. Kunt u mij verzekeren dat het bedrag dat ik heb opgebouwd wel van mij blijft? Ik bedoel, dat kunnen ze toch niet afpakken?

Het is niet de bedoeling dat mensen er op achteruit gaan als hun opgebouwde pensioen onder de nieuwe regels valt. Vakbonden, werkgevers en het kabinet moeten daarom nog goede afspraken maken over hoe fondsen precies moeten omgaan met eerder opgebouwde pensioenen. Als fonds vinden wij het belangrijk dat die afspraken straks zo eerlijk mogelijk zijn voor iedereen. Dus zowel voor de mensen die al pensioen opbouwden als de mensen die hier nog mee moeten beginnen.

'Ik hoorde dat ik straks ook in een keer een deel van mijn pensioen kan opnemen. Hoe zit dat precies?’

Waarschijnlijk wordt het vanaf 2022 mogelijk om, als u met pensioen gaat, een bedrag ineens op te nemen. Hoe dit precies zit is nog niet duidelijk. Er wordt nog gewerkt aan de wetgeving. Besef wel dat het opnemen van een deel van uw pensioen, gevolgen heeft voor uw belastingaangifte en eventuele toeslagen die u ontvangt. Ook wordt uw toekomstige pensioenuitkering hierdoor lager: u heeft immers al iets uit uw pensioenpotje gehaald. Zorg dus dat u goed weet wat dit voor u betekent.