Elections in america USA 2020, 3 of november. African man voted on president elections, blurred background

Balans na het AVA-seizoen: aandeelhouders keren zich tegen excessieve beloningen

3 juli 2020

ABP heeft in het afgelopen AVA (Algemene Vergadering van Aandeelhouders)-seizoen samen met andere beleggers vier keer een beloningsvoorstel van een Nederlands bedrijf weggestemd. Het laat zien dat maatschappelijk betrokken aandeelhouders als ABP gebruik maken van hun toegenomen invloed op de bestuurdersbeloningen bij beursgenoteerde bedrijven.

 

ABP stemde met succes tegen het nieuwe beloningsbeleid bij Besi, Wolters Kluwer, Euronext en SBM Offshore. In totaal stemden aandeelhouders in het afgelopen AVA-seizoen vijf voorstellen voor de beloning van de top weg; in één daarvan, metaalbedrijf AMG, is ABP niet belegd waardoor we ons dus ook niet konden uitspreken over het beloningsbeleid.

‘Say on pay’

Sinds 1 december 2019 moet het beloningsbeleid van een Nederlands beursgenoteerd bedrijf ten minste 75% van de aandeelhoudersstemmen achter zich krijgen. Daarnaast moeten bedrijven in het beloningsverslag - waarin ze verantwoording afleggen over het salaris en de variabele beloning voor de top - aangeven hoe ze rekening houden met de ‘maatschappelijke acceptatie’. Aandeelhouders hebben bij het beloningsverslag een adviserende stem, de zogenaamde ‘say on pay’. 

ABP keerde zich – zonder succes - ook tegen het beloningsbeleid bij onder andere Van Lanschot Kempen, Basic-Fit en Signify (de voormalige lichtdivisie van Philips). In het oog sprong de tegenstem bij Ahold-Delhaize - het moederbedrijf van Albert Heijn. ABP vindt het onjuist dat het bedrijf het belang van duurzaamheid bij het vaststellen van de beloning heeft verminderd. Ook heeft Ahold Delhaize maar één duurzaamheidscriterium voor de beloning. Dat criterium - het aandeel gezonde voeding in de verkoop van eigen merk-voedingsproducten - is ook nog eens nauwelijks te controleren. 

ABP ziet graag dat bij beursgenoteerde bedrijven duurzaamheidscriteria een rol spelen bij het bepalen van de beloning voor bestuurders. “Maar dan moeten die criteria wel relevant, transparant en objectief meetbaar zijn”, zegt Mirte Bronsdijk, duurzaamheidsspecialist bij onze vermogensbeheerder APG. Maar doordat een grote meerderheid van de aandeelhouders van Ahold-Delhaize wel akkoord ging, bleef de tegenstem van ABP zonder gevolgen.

Meer vrouwen aan de top

Aandeelhouders stemden over negentien bestuurdersbenoemingen bij Nederlandse beursgenoteerde bedrijven; in zeven gevallen ging die plek naar een vrouw. Een meerderheid van de nieuwe benoemingen in de Raad van Commissarissen – die bij bedrijven toezicht houdt op het bestuur – ging naar vrouwen. Eumedion, een samenwerkingsverband van grote Nederlandse beleggers waar ook ABP deel van uitmaakt, dringt bij bedrijven aan op een betere balans tussen mannen en vrouwen in topposities. Van de bedrijven in de AEX, de belangrijkste beursgraadmeter in Nederland, voldoet op dit moment alleen ABN AMRO niet aan het toekomstige wettelijke quotum van een derde vrouwen in de Raad van Commissarissen.

Follow This-resolutie bij Shell

Olie- en gasbedrijf Shell was in het afgelopen AVA-seizoen de enige Nederlandse onderneming waarbij een voorstel van aandeelhouders in stemming werd gebracht. Net als in voorgaande jaren stond een resolutie op de agenda van Follow This, een groep aandeelhouders die het bedrijf aanmoedigt een leidende rol te nemen in de energietransitie. ABP onthield zich van stemming over het voorstel, wat inhield dat Shell zich zou moeten vastleggen op bindende klimaatdoelstellingen voor 2050. Hoewel we de ambitie voor een klimaatneutrale economie in 2050 delen, willen wij niet blijven twisten over bindende doelen op de lange termijn; de focus bij Shell (en andere oliebedrijven) ligt nu wat ons betreft op het doorvoeren van concrete maatregelen om de recent aangescherpte klimaatambities waar te maken.