‘Maak gebruik van arbeidskracht van gezonde gepensioneerden’

9 januari 2020

We worden steeds ouder en blijven langer gezond. Veel mensen leveren na hun pensionering een grote (vaak vrijwillige) bijdrage aan de maatschappij. Maak gebruik van die arbeidskracht. Zorg ervoor dat deze groep ook betaald werk kan blijven doen. Dat is de oproep die Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) doet aan onder meer bedrijven, overheden en pensioenfondsen.

In het advies ‘De derde levensfase: het geschenk van de eeuw’ pleit het adviesorgaan van de overheid ervoor de mogelijkheden van deze groep vitale gepensioneerden beter te benutten. 

De komende decennia stijgt het aantal mensen in de derde levensfase (de groep gepensioneerden die in goede gezondheid verkeert) van 2,4 miljoen (2018) naar 3,2 miljoen in 2040. Ze zijn over het algemeen genomen actief als vrijwilliger of geven mantelzorg. Grootouders die op kleinkinderen passen, ontlasten de kinderen in het spitsuur van hun leven. Momenteel doet bijvoorbeeld 25% van de 65-plussers vrijwilligerswerk in de zorg en ondersteuning (CBS).

Pensioenbeding

Volgens de Raad maken de huidige wet- en regelgeving het lastig voor de gepensioneerde om (deels) betaald werk te doen. Zo biedt het pensioenbeding in de CAO daarvoor vaak geen ruimte. Ook worden ze gekort aanvullende inkomensvoorziening ouderen (AIO) als ze iemand in huis willen nemen om voor te zorgen. 

De Raad noemt de Verenigde Staten als voorbeeld. Daar hebben ze de ‘overbruggingsbaan’. Met zo’n baan blijf je als gepensioneerde (meestal) dezelfde werkzaamheden uitvoeren, maar tegen een lager loon. In ruil werk je vaker zelfstandig, met flexibelere werktijden. Een andere vorm is het senior internship. Jonge ouderen worden tegen een vergoeding en fiscale voordelen ingezet als tijdelijke kracht.