‘Het mag wel wat meer in Jip-en-Janneke-taal’

15 januari 2020

Het zijn roerige tijden voor deelnemers van ABP. Vooral de afgelopen maanden waren spannend. Verlaging van de pensioenen in 2020 kwam ineens heel dichtbij. Tegelijkertijd staat een nieuw pensioencontract voor de deur. Hoe kijken de mensen die bij ABP pensioen opbouwen of ontvangen daar tegenaan? Hoe ervoeren zij de afgelopen tijd? En maken zij zich zorgen over hun financiële toekomst? In aanloop naar het kwartaalbericht dat volgende week verschijnt spreken we met de mensen voor wie we het doen.

Aan het woord: Joachim Franssen, onderwijsdirecteur bij MBO Utrecht Academie voor techniek.

In hoeverre bent u bezig met uw pensioen en volgt u actuele ontwikkelingen op dit gebied?

‘Het onderwerp houdt me zeker bezig. Ik heb een hele drukke baan. Ik werk zeven dagen per week en gemiddeld 10 uur per dag. Met veel plezier moet ik daar bij zeggen. Ik weet echter ook dat ik dat niet ga volhouden tot mijn 67e. Ik ben van plan om op mijn 62ste te stoppen met mijn huidige baan die ik in loondienst vervul. Dan blijf nog wel aan het werk, maar dan als ZZP’er. De vraag die mij bezighoudt is: houd ik dan genoeg pensioen over? Ik ben kostwinner. Door een scheiding die ik achter de rug heb, beschik ik over weinig reserves. Dat geeft wel verantwoordelijkheid en druk om het financieel goed geregeld te hebben.’

 

Heeft u een goed antwoord gekregen op uw vraag over wat u straks overhoudt?

‘Nee, niet echt. Er wordt in de media veel gepraat over pensioenen. Voor mij als buitenstaander is het lastig te volgen. De kernvraag die voor mij relevant is, wordt echter niet beantwoord. Vijftien jaar geleden stond pensioen bekend als een gegarandeerd inkomen. Die zekerheid is nu weg.’

Slaagt ABP er niet in om een helder antwoord te geven op uw vraag?

‘Niet echt. Ik ontving laatst een pensioenoverzicht. Daarin stond het pensioenbedrag dat ik kon verwachten op mijn 62e en 67e. Het bedrag dat ik op mijn 62e kreeg was hoger. Daarvoor werd wel een verklaring gegeven. Het verschil zat hem in het feit dat voor de berekening van 67 de AOW niet werd meegerekend. Voor mij als leek is het nog steeds moeilijk te begrijpen. Het mag wel wat meer in Jip-en-Janneke-taal als je het mij vraagt.’

Waar mag ABP zich wat u betreft nog meer sterk voor maken de komende jaren?

‘Het waardevaste inkomen moet weer net zo vanzelfsprekend worden als het vroeger was. Ik snap best dat het met de economische omstandigheden en lage rente soms lastig kan zijn. Maar dat moet uiteindelijk wel het doel zijn van een pensioenfonds.’

Deze zomer wordt – als het goed is – duidelijk hoe het nieuwe pensioencontract eruit komt te zien. Wat zijn uw wensen voor dat nieuwe contract?

‘Ik vind ten eerste dat we af moeten van de verplichtstelling om bij een fonds aangesloten te zijn. Ik vind dat ik de keuze moet hebben om bijvoorbeeld bij een verzekeraar of anderszins mijn pensioen op te bouwen. Daarnaast vind ik dat pensioenmogelijkheden voor ZZP’ers beter moet worden geregeld. Ik ben recent een jaar lang ZZP’er geweest. Het kostte me veel geld om hetzelfde pensioen op te bouwen als ik in loondienst deed, omdat de werkgeversbijdrage wegviel. Daarnaast was het als oudere zelfstandige onmogelijk om me te verzekeren voor arbeidsongeschiktheid.’

U gaat, als u de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt, dus niet achter de geraniums zitten, maar als zelfstandige aan de slag. Financiële noodzaak of een bewuste keuze?

‘Vooral dat laatste is doorslaggevend. Ik haal heel veel plezier uit werken. Ik heb verder ook geen hobby’s. Ik moet er niet aan denken om straks de hele dag thuis te zitten. Ik zie werk ook als een belangrijk middel om ritme te houden en vitaal van geest te blijven.’

In onze communicatie wil ABP zo persoonlijk, duidelijk en relevant mogelijk zijn. Online én offline. Daarin maken we stappen, maar het kan nog beter. Zoals bij het pensioenoverzicht, waar Joachim nog vragen over heeft. We zijn momenteel druk bezig met onder meer het verbeteren van de brieven die u van ons ontvangt. Heeft u nu een vraag bij een brief of over andere (online) informatie van ABP? Neem dan gerust contact met ons op!