• Contact

‘Het belangrijkste? Een leefbare wereld voor volgende generaties’

17 januari 2020

Het zijn roerige tijden voor deelnemers van ABP. Vooral de afgelopen maanden waren spannend. Verlaging van de pensioenen in 2020 kwam ineens heel dichtbij. Tegelijkertijd staat een nieuw pensioencontract voor de deur. Hoe kijken de mensen die bij ABP pensioen opbouwen of ontvangen daar tegenaan? Hoe ervoeren zij de afgelopen tijd? En maken zij zich zorgen over hun financiële toekomst? In aanloop naar het kwartaalbericht dat volgende week verschijnt, spreken we met de mensen voor wie we het doen.

In hoeverre bent u al bezig met uw pensioen?

‘1 april ga ik met pensioen, dus ja, dan ben ik er zeker mee bezig. Hoe? De boel goed plannen bijvoorbeeld. En kijken wat ik nu precies overhoud. Dat laatste bleek wat lastiger dan gedacht. Ik heb recht op nabestaandenpensioen, ook van ABP, maar kon dat niet terugzien in het uiteindelijke maandbedrag op MijnABP. Na contact te hebben gezocht met ABP komt dit wel goed, maar het zou gemakkelijker kunnen.’

Volgt u ook de actuele ontwikkelingen rondom pensioen?

‘Natuurlijk! Het is fijn dat de pensioenen niet hoeven te worden verlaagd. Maar hoe zit dat volgend jaar? Ik regel al jaren de financiële zaken van mijn moeder. Dan zie je wel duidelijk dat de hoogte van haar pensioen achterblijft bij de stijgende prijzen. Vervelend, maar het zorgt bij haar niet voor problemen. Gaat dit echter nog 10 tot 20 jaar zo door, of verlaging is wel aan de orde, dan wordt het lastig. En dat geldt al helemaal voor mensen met een klein pensioen.’

In het nieuwe pensioencontract, dat nu wordt uitgewerkt, zouden pensioenen beter mee moeten kunnen bewegen met de economie. Wat vindt u daarvan?

‘Dan mag wat mij betreft in de landelijke berichtgeving wel duidelijker worden uitgelegd dat de pensioenen niet alleen sneller verhoogd worden als het goed gaat, maar ook sneller verlaagd worden als het minder gaat.’

Maakt u zich wel eens zorgen over uw financiële toekomst?

‘Nee, eigenlijk niet. Als ik met pensioen ga, heb ik precies 41 jaar gewerkt en een goed bedrag opgebouwd. Maar ik zie ook mensen om mij heen die het met heel weinig moeten doen. En daar moeten ze het echt mee doen. Dan is het wel zuur als de pensioenen verlaagd moeten worden. Het vervelende is gewoon: je kunt het tijdens je pensioen niet even oplossen door een extra dagje te werken. Ik hoop dat de overheid daar oog voor heeft.’

Waar mag ABP zich wat u betreft sterk voor maken de komende jaren?

‘Zover ik kan zien, staat ABP altijd goed achter de deelnemer in de onderhandelingen rondom het pensioencontract. Wel mogen jullie je er nog meer voor inzetten om niet alleen met die rente te rekenen bij het bepalen van de financiële positie in het fonds. De rendementen zijn toch hartstikke goed? Maar wat ik misschien nog wel het belangrijkste vind: hopelijk pakt ABP de komende jaren echt haar rol om de wereld ook voor de volgende generaties leefbaar te houden. Investeer in duurzame energiebronnen, maar ook in opleiding en educatie. Als de jeugd geen goede opleiding krijgt, dan laat hun pensioen later vaak ook te wensen over.’

1 april komt snel dichterbij. Heeft u al concrete plannen gemaakt?

‘Ik heb drie kleinkinderen, dus ik kan veel oppassen. En ik heb genoeg hobby’s, van tuinieren tot wandelen. En ik denk ook aan vrijwilligerswerk. Ik laat het eerst maar eens gebeuren en dan zien we wel verder.’

Duurzaamheid speelt een steeds grotere rol in ons beleggingsbeleid. ABP wil alle deelnemers nu en in de toekomst een goed pensioen bieden, waarvan ze kunnen genieten in een wereld die ook leefbaar is. Om dit te bereiken hebben we concrete doelen opgesteld. Meer weten? Lees het op onze website of op belangrijkekeuzes.nl