Harmen van Wijnen wordt nieuwe algemeen directeur ABP

31 januari 2020

Het bestuur van ABP benoemt per 1 mei 2020 Harmen van Wijnen (52) tot algemeen directeur van ABP. Hij volgt daarmee Nicole Beuken op. Bestuursvoorzitter Corien Wortmann is erg blij met de komst van Harmen van Wijnen: “Hij beschikt over pensioenkennis en over een goed gevoel voor de deelnemer en de maatschappelijke rol van ABP. Hij is een verbinder en brengt ruime bestuurlijke ervaring mee. Dit is een mooie combinatie die goed past bij ABP.”

Harmen van Wijnen: “Juist in deze tijd waarin veel vraagstukken spelen op het terrein van pensioenen, ben ik zeer gemotiveerd om het maatschappelijk belang van ABP te dienen. Ik zet mijn brede ervaring en kennis graag in om de verschillende betrokkenen bij het ABP te verbinden ten behoeve van een goed en duurzaam pensioen voor de deelnemers van ABP.”

Harmen van Wijnen begon zijn loopbaan als certificerend en adviserend actuaris voor pensioenfondsen. Hij studeerde vervolgens theologie en was een aantal jaren als directeur actief voor het jeugd welzijnswerk. Vanaf 2013 is hij voorzitter van het College van Bestuur van de Christelijke Hogeschool Ede. Vanuit die functie vervult hij een rol in het pensioenveld als bestuurder van Zelfstandige Publieke Werkgevers (ZPW) met de portefeuille pensioenen. Van Wijnen was daarnaast voorzitter van de werkgeversonderhandelingsdelegatie cao hbo-sector en eerste onderhandelaar namens de werkgevers in de Pensioenkamer van de ROP.

 

De directie van ABP bestaat vanaf 1 mei 2020 daarmee weer uit twee personen met, naast Harmen van Wijnen als algemeen directeur, Rob Verjans (43) als directeur bedrijfsvoering.