• Contact

‘De meeste mensen zouden stapelgek worden van meer pensioenkeuzes’

22 januari 2020

Het zijn roerige tijden voor deelnemers van ABP. Vooral de afgelopen maanden waren spannend. Verlaging van de pensioenen in 2020 kwam ineens heel dichtbij. Tegelijkertijd staat een nieuw pensioencontract voor de deur. Hoe kijken de mensen die bij ABP pensioen opbouwen of ontvangen daar tegenaan? Hoe ervoeren zij de afgelopen tijd? En maken zij zich zorgen over hun financiële toekomst? In aanloop naar het kwartaalbericht dat deze week verschijnt, spreken we met de mensen voor wie we het doen.

Aan het woord: Emmie Oudejans, 72 jaar, gepensioneerd mavo-docent biologie

Er gebeurt een hoop op het gebied van pensioen. Volgt u de ontwikkelingen?

‘Het houdt me persoonlijk niet zo bezig. Ik zie wel dat er veel onvrede is over mogelijke verlagingen en gemiste indexaties. Ik ben zelf echter heel tevreden over het pensioen dat mijn man en ik ontvangen. Als je ons pensioenstelsel vergelijkt met dat van veel andere landen, dan mogen we hier niet klagen. Recent zijn mijn man en ik in de Baltische staten geweest. Het viel ons echt op dat de levensstandaard van de ouderen daar een stuk lager is. Veel senioren wonen in kleine oude huisjes die met brandhout warm gestookt moeten worden.’

Hoe verloopt het contact met ABP?

‘Ik heb daar eerlijk gezegd weinig zicht op. Mijn man houdt zich doorgaans met pensioenzaken bezig. Wat me meer bezighoudt, is waar mijn pensioengeld heengaat. Ik vind duurzaamheid heel belangrijk, zoals kringlooplandbouw. Lees af en toe wel berichten dat ABP investeert in duurzame projecten. Ik hoop dat hier in de toekomst nog meer geld naartoe gaat.’

Dit jaar moet duidelijk worden hoe het nieuwe pensioencontract eruit komt te zien. Heeft u nog wensen?

‘Eigenlijk niet. Ik ben heel tevreden met het huidige pensioencontract. Voor mij hoeft er niets te veranderen. Ik lees in de media wel dat er meer keuzemogelijkheden komen. Ik vraag me af of men daar wel op zitten te wachten. Ik denk dat de meeste mensen stapelgek worden van meer keuzes. Voor mij geeft het veel meer rust als ik niet hoef te kiezen. Wat ik wel hoop is dat de AOW-leeftijd op den duur niet nog verder wordt verhoogd. Ik geniet momenteel in goede gezondheid van mijn pensioen. Dat gun ik ook de generaties die na mij met pensioen gaan.’

Die generaties na u maken zich soms best zorgen over hun pensioen. Hoe kijkt u daar tegenaan?

‘Dat kan ik me heel goed voorstellen. Ik heb twee zoons die zich wel eens hardop afvragen of er straks genoeg pensioen voor hen overblijft. Ik kan me nog herinneren dat ik vroeger diezelfde zorgen had. Voor mij zijn die zorgen weggenomen. Ik hoop en reken erop dat dit straks ook het geval is voor mijn zoons.’

Hoe bevalt het als gepensioneerde?

‘Ik geniet met volle teugen. Ik kan nu echt de dingen doen waar ik in mijn werkende leven niet aan toekwam. Als biologie-docente vond ik het altijd leuk en leerzaam om op excursie te gaan met de leerlingen. Helaas ontbrak het vaak aan tijd. Na mijn carrière als docent heb ik een bedrijfje opgericht dat biologie-excursies organiseert. Dat bedrijf run ik niet meer, maar ik doe er nog af en toe vrijwilligerswerk voor. Daarnaast pas ik geregeld op de kleinkinderen en maak ik mooie reizen. Ik hoop dat mijn gezondheid mij nog lang in staat stelt om dit te blijven doen.’