• Contact

Uitzending Kassa: ABP stuurt nieuwe brief over keuze bij AOW-leeftijd

1 februari 2020

Het tv-programma Kassa besteedde vanavond aandacht aan de effecten van het verschuiven van de AOW-leeftijd. Aanleiding is een klacht van een gepensioneerde van ABP. Namens ABP gaf bestuursvoorzitter Corien Wortmann in het programma een toelichting.

Wat is er precies aan de hand?

Sinds dit jaar stijgt de AOW-leeftijd minder snel. Dit kan gevolgen hebben voor gepensioneerden van wie het pensioen bij ABP voor de AOW-leeftijd is ingegaan. Voor hen past ABP automatisch het pensioen aan op de nieuwe lagere AOW-leeftijd. Dat doen we onder meer om eventuele naheffingen van de Belastingdienst te voorkomen. Gepensioneerden krijgen levenslang een hoger pensioen. Dit betekent dat we de pensioenpot op een andere wijze verdelen. Zij blijven dus het pensioengeld ontvangen waar zij recht op hebben. Gepensioneerden kunnen er ook voor kiezen om het pensioen ongewijzigd te laten. In de brief die wij aan onze gepensioneerden hebben verstuurd, hebben we onvoldoende duidelijk op deze keuze gewezen. Dat betreuren we én gaan we rechtzetten. Een aantal vragen en feiten op een rij.

Voor wie is dit van belang?

  • Gepensioneerden geboren vanaf september 1953 en die hun pensioen bij ABP hebben laten ingaan voor hun AOW-leeftijd en gekozen hebben om eerst een hoger pensioen te ontvangen tot hun AOW-leeftijd en daarna een lager pensioen. Of andersom.

Waarom kan de verschuiving van de AOW-leeftijd gevolgen hebben voor gepensioneerden met een vervroegd pensioen?

Gaat de AOW door de veranderde wetgeving eerder in en had een gepensioneerde ervoor gekozen om tot zijn of haar AOW-leeftijd een hoger pensioen te ontvangen? Dan krijgt die gepensioneerde door de eerdere ingang van de AOW een hoger totaal inkomen. Hij ontvangt namelijk naast een hoger pensioen ook AOW vanaf zijn nieuwe AOW-leeftijd. Dit plotseling hogere inkomen kan echter zorgen voor naheffingen van de Belastingdienst. Ook kunnen toeslagen wegvallen of lager uitvallen. Om te voorkomen dat gepensioneerden hiermee in de problemen komen, heeft ABP er bewust voor gekozen om het pensioen aan te passen aan de nieuwe, eerdere AOW-leeftijd. De hoogte van het pensioen voor de AOW-leeftijd blijft hierbij hetzelfde als voorheen. Alleen loopt dat stukje pensioen minder lang door omdat de AOW eerder ingaat. Zo voorkomen we dat het totaalinkomen hoger wordt. Omdat de gepensioneerde eerder zijn AOW-leeftijd bereikt, wordt het pensioen vanaf de nieuwe AOW-leeftijd hoger. De gepensioneerde krijgt dus levenslang een hoger pensioen. Dit betekent dat we de pensioenpot op een andere wijze verdelen. Hij blijft dus het pensioengeld ontvangen waar hij recht op heeft. Deze automatische aanpassing blijkt voor een grote groep gepensioneerden ook de manier waarop zij het nu willen. Als gepensioneerden niet willen dat ABP hun pensioen aanpast, en dus de oorspronkelijke situatie willen behouden, is dat ook mogelijk. 

Heeft u gekozen voor eerst een laag pensioen en daarna een hoog pensioen? Dan is de situatie precies tegenovergesteld.

Wat gaat ABP nu doen?

Wij vinden dat we onze gepensioneerden in onze brief onvoldoende duidelijk op hun keuzes hebben gewezen. De klacht hierover is een terecht signaal vinden wij. We zijn bij ABP juist bezig om onze dienstverlening persoonlijker te maken. En dat gaat heel vaak goed, maar hier is dat niet goed gegaan. Dat betreuren we én gaan we rechtzetten. Daarom benaderen we de betreffende gepensioneerden opnieuw en wijzen hen op de keuze die ze hebben. En zorgen dat het pensioen naar hun voorkeur wordt aangepast. Eventueel ook met terugwerkende kracht.

U krijgt een nieuwe brief

U krijgt in de komende periode een nieuwe brief van ons. In die brief wijzen wij u alsnog op de keuzemogelijkheid.

Heeft u een vraag over de keuzemogelijkheid bij verschuiving AOW-leeftijd of wilt u meer informatie? Ga dan naar onze speciale informatiepagina.

Bekijk de uitzending.