• Contact

Reactie ABP op nieuw Wetsvoorstel toekomst pensioen

'Niet de rente,  maar rendement gaat de hoofdrol spelen'
17 december 2020

ABP is blij dat de internetconsultatie van het Wetsvoorstel toekomst pensioenen nu start. Dat is een noodzakelijke en cruciale stap op weg naar een nieuw pensioenstelsel. Het wetsvoorstel geeft sociale partners en pensioenfondsen de mogelijkheid om voor onze deelnemers en werkgevers een pensioen vorm te gaan geven dat beter past in de huidige tijd en dat beter uit te leggen is aan onze deelnemers.

 

Corien Wortmann, bestuursvoorzitter ABP: ‘Onze eerste indruk is positief, omdat het nieuwe pensioenstelsel belangrijke ingrediënten bevat voor een goed pensioen voor onze deelnemers. Niet de rente maar rendement gaat de hoofdrol spelen en pensioen wordt eenvoudiger omdat elke deelnemer een eigen pensioenpot krijgt. Ik hoop van harte dat de uitwerking van de nieuwe pensioenregeling ook eenvoudig en goed uitvoerbaar wordt. Het is wel heel belangrijk voor onze deelnemers en gepensioneerden dat op weg naar 2026 onnodige kortingen worden voorkomen. De maatregelen daarvoor zijn nog onvoldoende helder.’ 

ABP vindt het belangrijk dat deelnemers op een evenwichtige en begrijpelijke wijze de overgang kunnen maken naar het nieuwe pensioen. De maatregelen voor komende jaren (transitie-ftk) bieden op zich aanknopingspunten voor een evenwichtige overgang naar het nieuwe pensioen. Deze maatregelen kunnen helpen onnodige verlagingen (die vanuit het perspectief van het nieuwe pensioencontract niet nodig zouden zijn) te voorkomen. Verlagingen zouden alleen nodig moeten zijn als de rendementen de komende jaren tegenvallen. Toch zijn deze maatregelen nu nog niet concreet genoeg uitgewerkt. De kans bestaat dat er ook binnen deze soepelere regels pensioenverlagingen nodig zijn, ook bij een rustige economie. 

Actuele situatie
ABP heeft net als veel andere pensioenfondsen op dit moment een zorgelijke financiële positie. Er is een reële kans op pensioenverlaging volgend jaar. Door de overgangsmaatregelen zijn verlagingen volgend jaar alleen nodig als de dekkingsgraad eind dit jaar lager is dan 90%.