• Contact

ABP helpt klimaatambities aan te scherpen in Zuid-Korea

Aanhoudende druk levert succes op
4 december 2020

De op een na grootste financiële dienstverlener van Zuid-Korea, Shinhan Financial Group, en de financiële tak van de Samsung-groep, hebben hun klimaatambities flink aangescherpt. Hun aankondigingen volgen op een eerdere toezegging van KB Financial Group, de grootste financiële dienstverlener van Zuid-Korea, om te stoppen met de financiering van nieuwe kolencentrales. Aan Yoo-Kyung Park, Hoofd Responsible Investment & Governance Asia-Pacific bij uitvoerder APG, wat dit betekent en welke rol ABP erin heeft gespeeld.

Hoe heeft ABP bijgedragen aan deze stappen?

‘We hebben bij het bestuur en het hoger management van deze bedrijven aangedrongen op een duidelijke en consistente aanpak van klimaatverandering. Onze aanhoudende gesprekken met deze bedrijven, zowel individueel als in samenwerking met andere beleggers, werpen steeds meer hun vruchten af.’

Welke maatregelen nemen de bedrijven?

‘Shinhan Financial Group heeft aangekondigd te streven naar netto-nuluitstoot van CO2 in 2050. Het gaat zijn leningen aan producenten van hernieuwbare energie uitbreiden. Shinhan zal steeds minder investeringen en leningen toekennen aan bedrijven die veel CO2 uitstoten en steeds meer aan milieuvriendelijke bedrijven.’

 

‘De financiële ondernemingen binnen de Samsung-groep, waaronder Samsung Life en Samsung Fire & Marine, hebben toegezegd te stoppen met de financiering van nieuwe kolenprojecten en hun ‘groene’ activiteiten uit te breiden.’

 

‘Deze 2 mededelingen volgen op de aankondiging van KB Financial Group in september om te stoppen met de financiering van nieuwe kolencentrales. Daarnaast gaat KB meer investeren in projecten voor de verbetering en bescherming van het milieu, zoals groene schepen en voertuigen. Ook zal het de financiering voor producenten van hernieuwbare energie en de uitgifte van groene obligaties uitbreiden.’

Waarom is dit belangrijk?

‘Zuid-Korea is het slechtst presterende land van de OESO-lidstaten (een sociaal en economisch samenwerkingsverband van 37 voornamelijk welvarende landen, red.) als het gaat om klimaatactie. Ondanks allerlei toezeggingen en actieplannen blijft het land wereldwijd een van de grootste uitstoters van CO2. We hebben ervoor gekozen om financiële bedrijven hierop aan te spreken, omdat zij medeverantwoordelijk zijn voor het gebrek aan vooruitgang in Korea op dit gebied. Als we bedrijven die slecht presteren op het gebied van duurzaamheid aanzetten tot verandering, kunnen we relatief meer winst voor het klimaat boeken. Nu deze 3 grote ondernemingen stappen zetten, verwacht ik dat andere grote financiële bedrijven in Zuid-Korea dit voorbeeld zullen volgen. Als we hier maar op blijven aandringen.’