Coronacrisis raakt ook ABP

5 vragen over de impact van de coronacrisis op de financiële positie van ABP
21 april 2020

De coronacrisis laat geen mens, geen beroep en geen sector onberoerd. Ook bij ABP zien we dat de crisis het afgelopen kwartaal een negatieve impact heeft gehad op het rendement van onze beleggingen en het renteniveau. Ongetwijfeld roept het vragen bij u op. Welke invloed heeft deze crisis bijvoorbeeld op uw pensioen in 2021? En wat betekent het op de langere termijn? We proberen de meest dringende vragen zo goed mogelijk voor u te beantwoorden.

Wat zijn de gevolgen van deze crisis voor de financiële situatie van ABP?

De coronacrisis raakt ook ABP. Het rendement op onze beleggingen daalde het afgelopen kwartaal met 9,8 procent. We raakten dit kwartaal ruim de helft van de beleggingswinst van 2019 kwijt. Daarnaast zorgt een lagere rente voor extra druk op onze dekkingsgraad (dat is de verhouding tussen wat een fonds in kas heeft en wat het moet hebben om alle pensioenen uit te kunnen betalen). De actuele dekkingsgraad van het fonds daalde van 97,8% eind december 2019 naar 82,0% eind maart 2020.

Hoe zorgelijk is de huidige situatie voor gepensioneerden en actieve deelnemers?

De situatie is zeker zorgelijk, maar tegelijkertijd is het volgens ABP-voorzitter Corien Wortmann-Kool  te vroeg om te kunnen zeggen wat dit precies gaat betekenen. ‘Het ABP bestuur houdt de belangen van onze deelnemers en werkgevers scherp in de gaten. We reageren waar nodig, maar we houden ook in deze tijd vooral de lange termijn in de gaten, want pensioen is en blijft een zaak voor de lange termijn.’

Heeft deze crisis effect op de dienstverlening van ABP; worden bijvoorbeeld pensioenuitkeringen nog steeds betaald?

Onze dienstverlening gaat onveranderd door. Onze medewerkers, thuiswerkend of op kantoor, zijn gewoon bereikbaar om uw vragen te beantwoorden. De pensioenen worden elke maand op tijd uitbetaald, zoals u van ons gewend bent. Voor dit moment verandert er niets aan de hoogte van de uitkering voor de ABP-deelnemers, maar deze crisis raakt het fonds hard. Uiteindelijk bepaalt het fonds pas op 31 december van dit jaar of de pensioenen volgend jaar verlaagd moeten worden.

Wat gebeurt er naar verwachting in 2021 met de uitkering van gepensioneerden en opbouw van werknemers?

Het is nog te vroeg om te kunnen zeggen wat dit precies gaat betekenen. ABP denkt daar in het najaar een betere inschatting van te kunnen maken dan nu.

Welke impact gaat de coronacrisis op de lange termijn hebben?

De gevolgen op langere termijn kunnen we nog maar moeilijk inschatten. De economische vooruitzichten variëren van licht herstel eind dit jaar tot verdere krimp in 2021. Hoe dan ook is het waarschijnlijk dat de gevolgen van de Coronacrisis nog jaren voelbaar zijn. Een gedeelte van de verliezen zal onvermijdelijk bij beleggers, en dus ook bij pensioenfondsen, neerslaan.