ABP: € 288 miljoen voor bestrijding corona-pandemie

21 april 2020

ABP heeft sinds eind maart € 288 miljoen euro belegd in diverse ‘corona-obligaties’, waarvan de opbrengst wordt gebruikt voor bestrijding van de Covid-19 pandemie en de gevolgen daarvan. Daarbij gaat het onder andere om het verbeteren van de gezondheidszorg en ondersteuning van het midden- en kleinbedrijf in Europa en de rest van de wereld.

 

Recent kocht ABP corona-obligaties van de Wereldbank (€ 176 miljoen). Uitgifte van deze obligatie draagt bij aan een noodpakket van € 13 miljard voor ondersteuning van landen die getroffen zijn door het coronavirus. Met de opbrengst wordt onder andere de uitbreiding van de testcapaciteit, training van medisch personeel en de aankoop van beschermingsmiddelen gefinancierd. ABP deed recent ook mee aan de uitgifte van corona-obligaties door de Inter-American Development Bank (IADB; € 12 miljoen) en de United Services Automobile Association (USAA; € 25 miljoen) een organisatie die Amerikaans defensiepersoneel betaalbare verzekeringen en bankdiensten biedt. De opbrengst wordt onder andere gebruikt voor steun aan militairen en hun gezinnen die in financiële problemen zijn geraakt, bijvoorbeeld door verzekeringspremies of rentebetalingen op de hypotheek kwijt te schelden.

Bestrijding van corona én de gevolgen

Wereldwijd zijn miljarden nodig voor medische hulp en bestrijding van de sociaal-economische gevolgen van de ‘lockdown’. Op 31 maart gaf de Nordic Investment Bank als eerste een obligatie uit waarvan de opbrengst specifiek was bedoeld voor bestrijding van de Covid-19 pandemie en de impact daarvan op bedrijven, werknemers en kwetsbare groepen. Ook aan die uitgifte deed ABP mee. Andere instanties volgden al snel, zoals de ontwikkelingsbank van de Raad van Europa en de Europese investeringsbank. De opbrengst wordt onder andere gebruikt voor het opschalen van de gezondheidszorg en economische steunmaatregelen in de getroffen landen.
Voor alle genoemde beleggingen in corona-bonds geldt dat ze worden uitgegeven door gerenommeerde instellingen met een hoge kredietwaardigheid. Wat betreft risico zijn deze obligaties vergelijkbaar met Nederlandse staatsobligaties. De rentevergoeding is iets hoger dan op vergelijkbare obligaties. De belangstelling van beleggers is doorgaans veel groter dan de uitgifte.

‘Actieve rol in bestrijding’

Beleggingen in (semi-)overheidsobligaties vormen voor pensioenfondsen als ABP de hoeksteen van de beleggingsportefeuille. Ze zorgen voor stabiliteit en spreiding in de portefeuille en zijn goed te verhandelen. Belangrijk is dat voor obligaties met een duurzame of sociale doelstelling dezelfde eisen gelden op het gebied van rendement, risico en kosten als voor alle andere beleggingen. Het is goed dat instellingen speciale corona-obligaties uitgeven, zegt Oscar Jansen, obligatiespecialist bij onze vermogensbeheerder. ‘De impact van het virus op samenleving en economie is groot en er is veel geld nodig om de crisis te bestrijden. Als maatschappelijk verantwoord belegger willen we hierin een actieve rol spelen.’