• Contact

ABP-voorzitter: “Onnodige korting kan voorkomen worden”

27 september 2019

Het verlagen van pensioenen op basis van het huidige pensioencontract is geen goed idee. Dat zegt bestuursvoorzitter Corien Wortmann van ABP vandaag in een interview met de Telegraaf. Verlagen op basis van een oude werkelijkheid is niet uit te leggen aan de deelnemers, stelt ze in het dagblad.

Andere werkelijkheid

Wortmann: “We zijn nu bezig met het uitwerken van een nieuw pensioencontract. We gaan dus naar een andere werkelijkheid. Daarin gaan pensioenen meebewegen met de economie: verhogen als het goed gaat en verlagen als het tegenzit. Het is echt onbegrijpelijk als we dan nú meerdere jaren gaan korten op basis van regels van het huidige pensioencontract. We krijgen daar van onze deelnemers ook enorm veel reacties op.”

De ABP-voorzitter zegt in de Telegraaf dat onnodige verlagingen voorkomen moeten worden nu we in een overgangsfase zitten naar een nieuw pensioencontract. Daarbij past dat je naar de verlagingen kijkt vanuit het perspectief van het nieuwe contract, waarbij we meer uitgaan van verwachtingen en minder beloven. Daarbij past dat niet alleen de lage rente wordt meegenomen, maar ook de rendementen voorzichtig meegerekend worden.

Moeilijk uit te leggen

Aan deelnemers is het moeilijk uit te leggen dat pensioenfondsen in economisch voorspoedige tijden pensioenen verlagen, aldus Wortmann. Ons vermogen is in de afgelopen tien jaar verdubbeld en onze deelnemers hebben daar geen cent van gezien. Dat moet veranderen in het nieuwe pensioencontract, stelt zij. Dus de pensioenen verhogen als het goed gaat in de economie, maar ook verlagen als het tegenzit. “Wij zijn dit met experts van de grote fondsen en pensioenuitvoerders aan het uitwerken. De komende weken verwachten we dat we daar de volgende stappen op kunnen zetten. Dan zullen we daar over een paar weken met sociale partners en minister over in gesprek gaan.”