• Contact

ABP drukt wereldwijd zijn stempel op verantwoord landgebruik

13 september 2019

Grootschalige branden en ontbossing van het Amazonegebied beheersen al wekenlang de nieuwspagina’s. Daarmee staat het thema van verantwoord landgebruik weer hoog op de politieke agenda. Ook ABP neemt op dit vlak zijn verantwoordelijkheid. In deze factsheet leggen we uit hoe en waarom ABP een bijdrage levert aan dit belangrijke thema.

Voorbeelden van verantwoord landgebruik zijn: het wisselen met gewassen en efficiënter gebruikmaken van chemicaliën. Daardoor is minder landbouwgrond nodig. Verantwoord landgebruik betekent voor ABP ook oog hebben voor de rechten en (voedsel)behoeften van de lokale bevolking. 

Het is een essentieel middel om klimaatverandering tegen te gaan. Bomen produceren zuurstof en halen CO2 uit de lucht. Bij het kappen van bossen komen juist broeikasgassen vrij. Daarnaast zorgt ontbossing ook voor een afname van biodiversiteit. 

Verantwoord landgebruik is ook essentieel voor de wereldwijde voedselvoorziening. Het VN-klimaatpanel IPCC waarschuwt voor een wereldwijde voedselcrisis vanaf 2050 door een combinatie van klimaatverandering en slechte landbouwpraktijken, zoals overmatig gebruik van chemicaliën en monocultuur. Bijna 60% van de wereldwijde landbouwgrond is verschraald en dus minder vruchtbaar. Terwijl het aanbod van vruchtbaar land afneemt, stijgt de vraag naar voedsel.

Verdiende aandacht

Het onderwerp landbouw krijgt eindelijk de aandacht die het verdient, constateert Lucian Peppelenbos, senior responsible investment and governance specialist bij ABP’s pensioenbelegger APG. “Van alle menselijke activiteiten, heeft landbouw de grootste impact op de planeet, als je kijkt naar onder meer water, biodiversiteit en CO2-uitstoot.”

Voedselverspilling

Met verantwoord landgebruik verwacht ABP dat het tij kan worden gekeerd. ABP belegt 6 miljard euro in land- en bosbouw. Indirect wordt nog eens 9 miljard euro in de voedsel gerelateerde industrie en -detailhandel geïnvesteerd. Dat geeft volgens Peppelenbos de mogelijkheid om belangrijke thema’s aan te kaarten die van invloed zijn op het verantwoord landgebruik, zoals bijvoorbeeld voedselverspilling en vermindering van de vleesconsumptie. 

“We stimuleren de grote voedselbedrijven om de ketenpartijen (handelaren, boeren) waarmee ze samenwerken aan te sporen tot duurzaam landgebruik. Zo kun je er bijvoorbeeld voor zorgen dat boeren die ontbossen op een zwarte lijst terecht komen. Tegelijkertijd moet je boeren ook de juiste financiële prikkels geven om zich in te zetten voor duurzaam landgebruik.” 

Het gesprek voeren met grote voedselbedrijven werpt zijn vruchten af, constateert Peppelenbos. Zo kondigde Nestlé vorige week aan dat het zijn duurzaamheidsdoelstellingen verder gaat aanscherpen om te komen tot een klimaatneutrale bedrijfsvoering in 2050. Op het gebied van landbouw intensiveert het voedingsbedrijf zijn programma’s van landherstel, herbebossing en verduurzaming van de veestapel. Binnen Climate Action 100+ is APG namens ABP gesprekspartner geweest bij de totstandkoming van deze nieuwe ambities van Nestlé.

Actieplan

In augustus 2018 heeft ABP zich aangesloten bij een actieplan van lokale boeren, overheid en industrie om het kappen van bossen te stoppen in de Cerrado. Dit is een savannegebied in het noorden van Brazilië. Het gebied wordt gezien als één van de belangrijkste ecosystemen in de wereld die bedreigd worden. Afgelopen jaren is een groot gedeelte van de bossen verdwenen door het uitbreiden van de landbouw. In dit gebied worden voornamelijk soja, katoen en vlees geproduceerd. 

ABP levert hier een bijdrage aan door bedrijven aan te spreken waarin wordt belegd en die indirect betrokken zijn bij deze ontbossing. Lokale bedrijven worden opgeroepen om bestaande landbouwgrond te gebruiken voor het verhogen van hun productie en om te stoppen met ontbossing. De mogelijkheden daarvoor zijn legio. Zo blijkt uit een eerste inventarisatie dat er 38 miljoen hectare aan bestaande percelen beschikbaar is die gebruikt kan worden voor de sojateelt. 

Het tegengaan van ontbossing is naast ecologisch en sociaal ook financieel gezien van groot belang, benadrukt Peppelenbos. “Bedrijven die hier geen oog voor hebben lopen door reputatieschade het risico op een aanzienlijk kapitaalverlies. Zo zijn er wel voorbeelden te noemen van ondernemingen die een groot deel van hun aandeelhouderwaarde zagen verdampen, omdat ze betrokken waren bij ontbossing.” Bekijk ook de andere factsheets over onze beleggingen.