• Contact

Verschillende scenario’s voor uw pensioen

1 oktober 2019

Vanaf vandaag ziet u in mijnpensioenoverzicht.nl hoe uw totale pensioen inclusief AOW uitpakt bij ‘goed en bij slecht weer’. U krijgt zo inzicht in uw te bereiken pensioen.

Hoe ziet dat eruit?

Als u inlogt op mijnpensioenoverzicht.nl ziet u drie netto bedragen per maand staan. Het middelste bedrag gebruikt u om na te gaan of het pensioenbedrag voor u genoeg is om van rond te komen. Dit bedrag kunt u vergelijken met uw salaris om zo in te schatten of u voldoende pensioen gaat ontvangen. Let op! Het middelste bedrag is inclusief de prijsindexatie en wijkt daarom af van het te bereiken pensioenbedrag. De andere twee bedragen laten zien hoe uw pensioen kan veranderen als het langere tijd erg mee- of tegenzit in onze economie. Als er ontwikkelingen zijn in de markt, dan kunnen deze bedragen veranderen. Controleer daarom eens per jaar uw pensioenbedrag op mijnpensioenoverzicht.nl, dan weet u in welke richting uw pensioen zich ontwikkelt. 

Hoe weet u welk pensioenbedrag u krijgt?

Economen hebben nagedacht over wat er in de toekomst kan gebeuren. Zij hebben 2000 mogelijke ‘economische toekomsten’ doorgerekend. In die toekomsten is de rente hoog of laag, de beleggingen vallen mee of juist tegen. En de prijzen stijgen of ze stijgen niet. Vervolgens heeft ABP berekend hoe hoog uw pensioen uitvalt in elke toekomst. 

Wanneer weet u welk bedrag u krijgt?

Pas als u met pensioen gaat, weet u welk bedrag u gaat krijgen. Het pensioen kan veranderen, maar kort voordat uw pensioen ingaat, veranderen de bedragen niet meer sterk. Nadat uw pensioen is ingegaan, kunnen de bedragen nog veranderen, bijvoorbeeld door verlagingen.

Nieuwe manier van communiceren

Het tonen van scenario’s is een nieuwe manier van communiceren over het pensioen dat u opbouwt of opbouwde via ABP. De bedragen die u ziet in mijnpensioenoverzicht.nl zijn ingeschat op basis van de huidige pensioenregeling van ABP. 

Log direct in op mijnpensioenoverzicht en bekijk hoe uw pensioen uitpakt. In onderstaande video ziet u hoe het werkt.