Samenwerking beleggers bij CO2-reductie werpt vruchten af

3 oktober 2019

ABP bereikt samen met andere grote beleggers resultaat als het gaat om het terugdringen van de CO2-uitstoot van de bedrijven waarin wordt belegd. In vrijwel alle sectoren staan bedrijven op die een leidende rol spelen in de transitie naar een koolstofarme economie. Tegelijkertijd sluit bij veruit de meeste bedrijven de duurzame strategie nog niet aan bij de klimaatdoelen van Parijs.

Dat blijkt uit het eerste voortgangsrapport van Climate Action 100+, een samenwerkingsverband van ruim 370 grote beleggers waarbij ook ABP is aangesloten. Dit initiatief, opgericht in 2017, is erop gericht gezamenlijk druk uit te oefenen op 161 bedrijven die wereldwijd verantwoordelijk zijn voor de meeste CO2-uitstoot. De beleggers die meedoen hebben samen 32 biljoen dollar onder beheer, ongeveer een derde van al het geld dat wereldwijd door institutionele beleggers wordt belegd.

Bemoedigende resultaten

Climate Action 100+ vraagt van bedrijven dat zij inzicht geven in de klimaatrisico’s voor het bedrijf en maatregelen nemen om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. Bedrijven moeten ambities formuleren voor de lange termijn in lijn met de afspraken van Parijs (beperking van de opwarming van de aarde tot ruim onder 1,5 °C) en die vertalen naar concrete, meetbare doelstellingen. Enkele voorbeelden van resultaten die Climate Action 100+ heeft geboekt: 

  • Shell heeft lange-termijndoelstellingen geformuleerd voor vermindering van de CO2-uitstoot, en zal de beloning van het topmanagement koppelen aan concrete doelen op de korte en middellange termijn. 
  • Heidelberg-Cement en Maersk, de grootste rederij ter wereld, hebben aangekondigd in 2050 volledig klimaatneutraal te zullen werken. 
  • Mijnbouwconcern Rio Tinto heeft zijn activiteiten in steenkool gestaakt. 
  • Volkswagen heeft klimaatambities voor de lange termijn geformuleerd en zal in 2028 zeventig elektrische modellen op de markt hebben.

ABP maakt binnen Climate Action 100+ deel uit van de zogenoemde kerngroep van beleggers die zich vooral richten op de grote olie- en gasmaatschappijen. Daarnaast coördineert ABP de dialoog met bedrijven in de voedingssector en heeft het fonds de leiding in de gesprekken met Unilever en Nestlé. Dat laatste bedrijf maakte onlangs bekend dat het in 2050 volledig CO2-neutraal wil zijn.

Nog onvoldoende

Volgens Climate Action 100+ zijn de eerste resultaten ‘bemoedigend’. Tegelijkertijd staat in het rapport dat slechts 9% van de betrokken bedrijven op dit moment voldoende doet om de CO2-uitstoot in lijn te brengen met de klimaatdoelen van Parijs. “Hoewel er in elke sector leiders te vinden zijn die hun strategie aanpassen en de ambitie hebben om klimaatneutraal te werken, moeten er nog vele volgen. De taak die voor ons ligt, blijft immens”, aldus het rapport. 

“De vooruitgang die we via Climate Action 100+ bij een aantal toonaangevende bedrijven hebben geboekt, laat zien dat we als institutionele beleggers een verschil maken”, zegt Lucian Peppelenbos, klimaatspecialist bij onze pensioenuitvoerder APG. “Maar meer bedrijven zullen stappen moeten zetten. Waar nodig zullen we, samen met andere beleggers, de druk blijven opvoeren.”