• Contact

Nieuwe factsheet: beleggen in de circulaire economie

7 oktober 2019

Grondstoffen hergebruiken en slim omgaan met afval is belangrijk voor een duurzame toekomst. ABP belegt graag in bedrijven die hierin vooroplopen, en zal hieraan in de toekomst steeds meer aandacht besteden. De overgang naar een ‘circulaire economie’ is het thema van een nieuwe factsheet en van een door ABP georganiseerd congres vandaag in Amsterdam.

In een circulaire economie houden makers van producten bij het ontwerp al rekening met hergebruik. Er is dan bijna geen afval meer en er worden veel minder grondstoffen gebruikt. Onze deelnemers noemen zuinig omgaan met grondstoffen en hergebruik van afval het belangrijkste duurzame thema waarop ABP zich zou moeten richten, blijkt uit onderzoek. 

Nederland circulair

Het kabinet wil dat de Nederlandse economie in 2050 volledig circulair is. Om dat te bereiken werkt de overheid samen met het bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties, kennisinstellingen en financiers.  Investeren in de circulaire economie past goed bij een maatschappelijk betrokken lange-termijnbelegger als ABP. Eind 2018 had ABP € 860 miljoen belegd in het duurzame VN-ontwikkelingsdoel ‘Verantwoorde productie en consumptie’. Ook belegt ABP voor miljarden in hernieuwbare energie en duurzaam vastgoed. 

In de factsheet staan verschillende voorbeelden van circulaire beleggingen van ABP. Zoals Armacell, dat meer dan 1 miljard PET-flessen heeft gerecycled die ander als plastic afval in het milieu terecht zouden komen. Een ander voorbeeld is Philips, dat wereldwijd marktleider is voor ‘gereviseerde’ (afgedankte maar na een upgrade opnieuw verkochte) medische apparatuur. 

Samenwerken

ABP organiseert vandaag in Amsterdam het congres ‘Transitie naar een circulaire economie’. Dit sluit aan bij ons streven een rol te spelen bij het samenbrengen van partijen die de circulaire economie dichterbij kunnen brengen. Sprekers zijn onder andere staatssecretaris Stientje van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat, directeur van het Planbureau voor de Leefomgeving Hans Mommaas en innovatief architect Thomas Rau.