• Contact

Premie stijgt licht in 2020, kans op pensioenverlaging volgend jaar klein

28 november 2019

De premie voor het arbeidsongeschiktheidspensioen gaat bij ABP licht omhoog, met 0,4%-punt. De overige premies (voor ouderdoms- en nabestaandenpensioen en voor voorwaardelijk pensioen) blijven dit jaar ongewijzigd. Dat heeft het bestuur van ABP vandaag besloten. De premies worden door werkgevers (70%) en werknemers (30%) samen betaald.  Bekijk alle premies in de premietabel. In 2021 gaat de premie waarschijnlijk fors omhoog. ABP kan de pensioenen helaas ook dit jaar niet laten meegroeien met de gemiddelde prijsontwikkeling (indexeren). Wel is de kans aanzienlijk afgenomen dat we de pensioenen in 2020 moeten verlagen. Dit komt door versoepelende maatregelen van minister Koolmees.

Wat betekent deze lichte premiestijging voor u?

Bouwt u pensioen op bij ABP? Dan ziet u het effect van de premiewijziging terug op uw salarisstrookje van januari 2020. U betaalt 30% van de premie en uw werkgever betaalt 70%. Hoeveel dit is, verschilt per persoon en is afhankelijk van uw situatie en inkomen. Maar we kunnen wel een indicatie geven: stel, u krijgt een bruto maandsalaris van €3.500,-, dan zou de premiestijging gemiddeld neerkomen op ongeveer €1,- netto per maand.

Kan ABP de pensioenen verhogen in 2020?

Nee, dat laat de financiële situatie van het fonds helaas niet toe. Wel is de kans op verlagen in 2020 zeer klein is geworden. Door het besluit van minister Koolmees om voor de duur van een jaar de pensioenregels te versoepelen, hoeft ABP zeer waarschijnlijk niet te verlagen in 2020. De minister heeft de ondergrens bijgesteld naar 90%. Is de dekkingsgraad (de verhouding tussen wat een fonds in kas heeft en wat het moet hebben om alle pensioenen uit te kunnen betalen) op oudejaarsdag gelijk aan of hoger dan 90%? Dan hoeven we niet te verlagen. Op 31 oktober stond de dekkingsgraad op 93,2%. Dat is positief. Maar uiteindelijk is de dekkingsgraad op 31 december 2019 bepalend. De kans op verlaging van de pensioenen in 2021 en de jaren daarna is nog altijd aanwezig.

ABP-bestuursvoorzitter Corien Wortmann: ‘Het is ontzettend belangrijk dat er nu snel meters worden gemaakt met het nieuwe pensioencontract.’

De premie gaat dus in 2021 waarschijnlijk fors omhoog. Hoe kan dit?

Pensioen wordt – op basis van de huidige regeling – steeds duurder. Anders gezegd: er is meer premie nodig om de pensioenen te kunnen financieren. Dit heeft onder meer te maken met de verwachting dat de rente langdurig laag blijft. Hierdoor stijgt de premie in 2021 zeer waarschijnlijk fors verder. Om pensioen toch betaalbaar te houden, kan het ook nodig zijn om het opbouwpercentage naar beneden aan te passen. U bouwt dan minder pensioen op. De sociale partners (werkgevers en werknemers) beslissen of dit voor 2021 nodig is. Voor 2020 is dit nog niet aan de orde.

De pensioenen zijn al jaren niet meer verhoogd. Wat betekent dit voor u?

Door het uitblijven van indexatie (het meegroeien van de pensioenen met de groei van de economie), is de gemiste indexatie nu opgelopen tot maximaal 19,1%. Door deze achterstand bouwen werkenden minder pensioen op. Gepensioneerden voelen dit direct in hun portemonnee, omdat het leven duurder is geworden, maar hun pensioenbedrag is nog steeds hetzelfde als een aantal jaar geleden. Hoewel een pensioenverlaging nu van de baan lijkt voor 2020, zit een verhoging van de pensioenen er – met de regels in het huidige pensioenstelsel – de komende jaren niet in. Daarom blijft de noodzaak van een nieuw stelsel bestaan. Hierin kunnen we pensioenen makkelijker verhogen als het economisch goed gaat, en verlagen bij zwaarder weer. Bestuursvoorzitter Corien Wortmann-Kool: ‘Het is ontzettend belangrijk dat er nu snel meters worden gemaakt met het nieuwe pensioencontract.’

Advies Verantwoordingsorgaan over premie en indexatie 2020

Het Verantwoordingsorgaan van ABP heeft negatief geadviseerd over het premie- en indexatiebesluit. Een minderheid was positief over het besluit. Bestuur en VO waren het eens over de noodzaak in de komende twee jaar stappen te zetten omdat pensioen duurder wordt, maar het VO wilde daarin niet pas in 2021, maar volgend jaar al een stap zetten.

Dit bericht is gebaseerd op de huidige situatie. De situatie wijzigt voortdurend. Blijf op de hoogte van de ontwikkelingen via abp.nl/verlagen.