Opwerken van marinemensen uit Letland op ex Hr.Ms.Harlingen, 25 januari 2007

Premie 2019 voor militairen bekend

18 november 2019

De premie voor militairen over het jaar 2019 is opnieuw vastgesteld, omdat de nieuwe pensioenregeling met terugwerkende kracht per 1 januari 2019 wordt ingevoerd. Het premiepercentage is gedaald ten opzichte van de oude regeling.

U bouwt over een groter deel van uw inkomen pensioen op en  meer toelagen worden pensioengevend. Uw pensioenregeling wordt met terugwerkende kracht per 1 januari 2019 aangepast. U betaalt de premie (23,3%) gezamenlijk met uw werkgever. Uw werkgever betaalt 70%. Uw bijdrage aan de premie is 30%.

Wat betekent dit voor u?

Wij kunnen het effect van de premie 2019 voor u niet inzichtelijk maken, omdat wij niet beschikken over al uw (meest recente) inkomensgegevens. Wilt u weten wat het effect is van de premiewijziging op uw inkomen? Dan verwijzen we u naar uw werkgever: op het salarisstrookje van december 2019 ziet u het effect in bedragen.

Hogere pensioenopbouw

De nieuwe pensioenregeling zorgt voor een evenwichtigere pensioenopbouw: de pensioenaanspraken worden voor veel militairen verhoogd. Er geldt een hoger opbouwpercentage en u bouwt over een groter deel van uw inkomen pensioen op. Ook worden meer toelagen pensioengevend.