Minister verkleint kans op pensioenverlaging aanzienlijk

19 november 2019

In een brief aan de Tweede Kamer stelt minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid voor om de pensioenregels, onder bepaalde voorwaarden, voor één jaar te versoepelen. Hiermee neemt de kans op een verlaging van uw pensioen in 2020 aanzienlijk af. Donderdag bespreekt hij het voorstel in de kamer. Wij zetten alvast de belangrijkste punten uit de brief voor u op een rij.

• Regeling geldt voor één jaar (2020)

• Ondergrens dekkingsgraad naar 90%

• Fondsen moeten verantwoorden waarom keuze voor de regeling evenwichtig is voor alle deelnemers

De regeling geldt voor het jaar 2020

Door de regels voor één jaar te versoepelen, hoopt minister Koolmees op meer rust om het pensioenakkoord in 2020 verder uit te werken. Het streven is om dit voor de zomer van 2020 gereed te hebben. In de brief stelt hij: ‘De uitwerking van het pensioenakkoord heeft daarom de hoogste prioriteit. Rust en stabiliteit zijn nodig om dat de komende periode goed te doen. Om die reden krijgen pensioenfondsen die in problemen verkeren onder voorwaarden langer de tijd om te voldoen aan de gestelde financiële eisen. Kortingen zijn daarmee volgend jaar naar verwachting voor een groot deel van de baan.’

Pensioenverlaging alleen verplicht bij dekkingsgraad lager dan 90%

Koolmees wil de kritische ondergrens van de dekkingsgraad (de verhouding tussen wat een fonds in kas heeft en wat het moet hebben om alle pensioenen uit te kunnen betalen) voor één jaar bijstellen naar 90%. Dit betekent dat ABP de pensioenen niet hoeft te verlagen als de dekkingsgraad op 31 december 2019 gelijk is aan of hoger is dan 90%. Op 31 oktober stond de dekkingsgraad 93,2%. Dat is positief, maar echte zekerheid – ook met de nieuwe versoepelde eisen van Koolmees – hebben we op oudjaarsdag.

ABP moet keuze voor de regeling goed onderbouwen

Als we als pensioenfonds gebruikmaken van de versoepelende maatregelen die Koolmees voorstelt, dan moeten we dat goed verantwoorden. In zijn brief stelt hij dat pensioenfondsen moeten kunnen onderbouwen dat de keuze ‘evenwichtig is voor alle deelnemers’.

Voorzitter ABP: ‘Positief over de brief van minister Koolmees’

Corien Wortmann-Kool, voorzitter van ABP: ‘ABP is positief over de brief van minister Koolmees waarin hij, in de aanloop naar een nieuw pensioencontract, tijdelijke maatregelen voorstelt die pensioenverlagingen volgend jaar kunnen voorkomen. Voor deelnemers van ABP betekent dit dat de kans op verlaging van pensioen in 2020 aanzienlijk afneemt. Met deze voorstellen creëert de minister naar verwachting rust voor de korte termijn, bij onze deelnemers maar ook bij sociale partners en kabinet. Maar het is ontzettend belangrijk dat er nu snel meters worden gemaakt met het nieuwe pensioencontract. Vanuit onze expertise denken en helpen wij daar graag aan mee.‘