• Contact

ABP verbetert administratie door slimmer datagebruik

15 november 2019

ABP wil iedere deelnemer het pensioen geven waar hij of zij recht op heeft. Maar door de complexe pensioenregeling met bijzondere aanvullingen en toeslagen gaat er wel eens iets mis. Met grip op onze data willen we dat voorkomen. Door verbeterde data-analyse, datakoppeling en ICT kunnen we nu beter dan ooit onjuistheden opsporen en oplossen. En daar maken we flinke stappen in. Een overzicht.

Eén van de belangrijkste ontwikkelingen is de schaalgrootte waarmee we eventuele onjuistheden opsporen – en oplossen. Detecteren we een probleem bij één van onze deelnemers? Dan kunnen we dankzij verbeterde analysetechnieken direct checken of dit ook bij meerdere deelnemers het geval is. Maar ook op andere vlakken werpt betere grip op data haar vruchten af.

Betere datakoppeling

In de uitvoering van onze pensioenadministratie zijn we vaak afhankelijk van data van andere partijen. Bijvoorbeeld van organisaties als het UWV en de SVB. Doordat we onze datakoppeling met die instanties hebben verbeterd, voorkomen we zoveel mogelijk fouten. We zoeken dus proactief naar eventuele mismatches tussen de aanlevering door deze partijen en de verwerking in onze administratie. Is die mismatch er wél – en we verwachten dat er nog een aantal correcties plaatsvinden – dan kan dit leiden tot nabetalingen aan deelnemers of terugbetalingen van deelnemers.

Versoepeld terugbetalingsbeleid

Een ander belangrijk initiatief dat we – in het voordeel van onze deelnemers – het afgelopen jaar hebben doorgevoerd, is de versoepeling van het terugbetalingsbeleid. Voorheen was het zo dat als iemand onterecht te veel pensioen ontving, hij of zij dit over een periode van maximaal 5 jaar moest terugbetalen. Dit is ingekort naar maximaal 9 maanden. Die periode geldt overigens niet voor mensen die te weinig pensioen hebben ontvangen. Die nabetalingen betalen we onbeperkt uit.

Bekijk het interview met Nicole Beuken

Hulp bij aanvraag arbeidsongeschiktheidspensioen

Een andere belangrijke stap zetten we in het aanvraagproces van het arbeidsongeschiktheidspensioen. Dat hebben we sterk vereenvoudigd, nadat we erachter kwamen dat deelnemers die recht hadden op dit pensioen, dit niet hadden aangevraagd. Om hen alsnog die mogelijkheid te bieden, zijn we een inhaalactie gestart. Hierbij maakten we gebruik van verbeterde datatechniek, die we inzetten voor extra analyses. Dit leverde 16.000 potentiele deelnemers op die mogelijk recht hebben op een arbeidsongeschiktheidspensioen of een premievrije opbouw.

Continue verbetering

Met grip op onze data blijven we actief zoeken naar mogelijkheden om de pensioenregeling te vereenvoudigen en onjuistheden tot een minimum te beperken. En daar houden we u graag van op de hoogte.