• Contact

ABP helpt deelnemers bij gemist arbeidsongeschiktheidspensioen

18 november 2019

Consumentenprogramma Radar heeft in zijn radioprogramma van vorige week opnieuw de situatie aangekaart dat een groot aantal arbeidsongeschikten premievrije-pensioenopbouw mislopen. Mensen die tijdens hun werkzame leven arbeidsongeschikt worden, houden recht op premievrije pensioenopbouw.

ABP werkt sinds juni aan een structurele verbeteringen om te voorkomen dat deelnemers dit pensioen laten liggen. Wat is de huidige stand van zaken? In een update beantwoorden we de meest prangende vragen.

Bij ABP maken ongeveer 16.000 deelnemers geen gebruik van de zogeheten premievrije. Hoe zijn die aan het licht gekomen?

Op basis van nieuwe inzichten door data analyse heeft ABP vastgesteld dat een groep deelnemers waarvan wij weten dat zij momenteel arbeidsongeschikt is, geen gebruik maakt van het zogenaamde arbeidsongeschiktheidspensioen en de premievrije pensioenopbouw. Daarom komen wij op verschillende manieren in actie.

Zijn alle (ex-)deelnemers inmiddels geïnformeerd?

Ja, alle (ex-) deelnemers zijn inmiddels geïnformeerd over de situatie die voor hen geldt. Een aantal deelnemers komt in aanmerking voor een voorschot en een groot deel hiervan heeft dit ook aangevraagd. Een aantal deelnemers heeft zich bij ons gemeld omdat zij in een erg moeilijke situatie zaten. Deze deelnemers hebben wij met voorrang geholpen. Ook deelnemers die al een ouderdomspensioen ontvangen hebben wij met voorrang geholpen.

Wat moet ik als deelnemer doen als ik geen bericht van ABP heb ontvangen en toch meen recht te hebben op arbeidsongeschiktheidspensioen?

De meeste deelnemers die we spraken via het programma Radar, hebben geen recht op arbeidsongeschiktheidspensioen. Vaak zijn dit deelnemers met een lage uitkering die vinden dat ze een hogere uitkering moeten krijgen of deelnemers met andere arbeidsongeschiktheidsuitkeringen zoals Invaliditeitspensioen. Ze kunnen met behulp van de check op abp.nl/arbeidsongeschiktheid zelf bekijken of ze recht hebben op arbeidsongeschiktheidspensioen.

In juni kondigde ABP de komst van een online tool aan waarmee deelnemers die in de arbeidsongeschikt raken, snel en eenvoudig hun arbeidsongeschiktheidspensioen kunnen aanvragen. Hoe staat het daarmee?

We verwachten begin 2020 live te gaan, zodat deelnemers hun arbeidsongeschiktheidspensioen direct kunnen aanvragen. In MijnABP zien ze dan direct de hoogte van hun arbeidsongeschiktheidspensioen.