Beleggingen in groene obligaties stijgen explosief

2 mei 2019

ABP belegt steeds meer in groene obligaties (‘green bonds’). In 2018 namen deze beleggingen met meer dan €2 miljard euro toe. Maar wat zijn het? En waarom willen we er graag in beleggen?

 

Eind 2018 had ABP voor ruim € 5,5 miljard euro belegd in ‘green, sustainable & social bonds’ (kortweg green bonds) blijkt uit het Verslag Duurzaam en Verantwoord Beleggen 2018. Vijf jaar geleden was dat nog maar € 300 miljoen. Wereldwijd is ABP een van de grootste beleggers in groene obligaties, een markt die spectaculair groeit.

Wat zijn green bonds?

Een ‘green bond’ is een obligatie waarmee beleggers investeren in duurzame of maatschappelijke projecten. Grote beleggers, zoals pensioenfondsen, kopen een ‘schuldbewijs’ van de uitgever van de green bond. Over de lening wordt een vaste rente vergoed. De lening kan worden gebruikt voor duurzame initiatieven (green bond), maatschappelijke projecten (social bond) of een combinatie daarvan (sustainable bond).

Wie geven green bonds uit?

Green bonds worden onder andere uitgegeven door bedrijven, bijvoorbeeld om het productieproces  energiezuiniger te maken. Een voorbeeld zijn onze green bond beleggingen in TenneT, dat met de opbrengst windparken op zee aansluit op het Nederlandse en Duitse hoogspanningsnet. Sinds enkele jaren komen er ook steeds meer groene staatsobligaties, waarmee landen investeren in bijvoorbeeld duurzame infrastructuur. Tot slot zijn er (internationale) instellingen die green bonds uitgeven, zoals de Wereldbank. De opbrengsten worden gebruikt voor bijvoorbeeld schoon drinkwater of toegankelijk onderwijs.

Waarom zijn green bonds een aantrekkelijke belegging?

Voorop gesteld: beleggingen in green bonds moeten net als andere beleggingen voldoen aan onze criteria voor verwacht rendement, risico, kosten en duurzaamheid. Voor ABP als verantwoorde belegger zijn green bonds aantrekkelijk omdat ze zowel financieel als maatschappelijk rendement opleveren. Vooraf is duidelijk waar het geld voor wordt gebruikt en wat de verwachte impact is op mens en milieu.

Wat wil ABP?

Als grote belegger in green bonds neemt ABP een voortrekkersrol bij het verder ontwikkelen van de markt. Het is belangrijk dat er een voldoende groot en gevarieerd aanbod is van groene obligaties. Dat maakt het voor grote beleggers aantrekkelijk om in green bonds te beleggen en helpt bij het spreiden van risico’s. Ook dragen we bij aan de ontwikkeling van internationale standaarden zodat duidelijk is onder welke voorwaarden een obligatie ‘groen’ mag worden genoemd.