ABP belegt in eerste groene Nederlandse staatsobligatie

21 mei 2019

ABP belegt € 171 miljoen in de eerste groene Nederlandse staatsobligatie. Met de opbrengst financiert de overheid uitgaven voor onder andere opwekking van duurzame energie en het energiezuiniger maken van woningen, schoon transport en het versterken van de dijken.

Corien Wortmann, bestuursvoorzitter ABP: “Met onze belegging in de groene staatsobligatie van de Nederlandse Staat investeren we onder andere in woningisolatie, fietsenstallingen op Utrecht Centraal en in de spoorwegen. Zo betaalt de belegging zich voor onze deelnemers op twee manieren uit. Het draagt bij aan een goed en stabiel rendement voor onze deelnemers. En we leveren hiermee opnieuw een bijdrage aan de financiering van de energietransitie in Nederland.”

'Donkergroene' obligatie

Bij obligaties kopen beleggers een ‘schuldbewijs’ van de uitgever, in dit geval de Nederlandse Staat. Over de lening wordt rente vergoed. Wat de obligatie ‘groen’ maakt is dat de opbrengst uitsluitend wordt gebruikt voor duurzame investeringen. Groene obligaties worden uitgegeven door bedrijven, (inter)nationale instanties en - steeds vaker - landen. 

Nederland wilde een ‘donkergroene’ obligatie uitgeven en dat is ook gelukt, zegt Sandor Steverink, hoofd Staatsobligaties bij onze vermogensbeheerder. “Deze obligatie voldoet aan de hoogste standaarden voor groene obligaties. Dit betekent dat is vastgelegd waarvoor de opbrengst wordt gebruikt, dat er duidelijke duurzame criteria zijn gevolgd en dat de overheid jaarlijks rapporteert over de uitgaven en het effect daarvan op het milieu.”

Financieel én maatschappelijk rendement

Staatsobligaties vormen voor pensioenfondsen de hoeksteen van de beleggingsportefeuille. “Ze zorgen voor stabiliteit en spreiding in de portefeuille, zijn goed verhandelbaar en passen vanwege de lange looptijd bij de langlopende verplichtingen die pensioenfondsen hebben”, verduidelijkt Steverink. “Voor groene staatsobligaties hanteren we dezelfde eisen op het gebied van rendement, risico en kosten als voor alle andere beleggingen. Het rendement op deze obligatie is vergelijkbaar met een ‘gewone’ Nederlandse staatslening.” 

Wat de groene Nederlandse staatsobligatie aantrekkelijk maakt is dat financieel en maatschappelijk rendement samenkomen in één belegging. Voor deelnemers draagt de belegging in de groene Nederlandse staatsobligatie bij aan een goed pensioen in een duurzame, prettig leefbare wereld. ABP streeft ernaar om eind 2020 € 58 miljard belegd te hebben in de duurzame VN-ontwikkelingsdoelen, waaronder schone energie, duurzame gemeenschappen en klimaatactie.

Grote speler

ABP is wereldwijd een van de grootste beleggers in groene obligaties, een markt die spectaculair groeit. Eind 2018 hadden wij € 5,5 miljard belegd in obligaties voor de financiering van duurzame of maatschappelijke projecten. Als grote belegger in groene obligaties neemt ABP een voortrekkersrol bij het verder ontwikkelen van de markt. Eerder kochten wij groene staatsobligaties van Frankrijk, België en Ierland.