EH-CaseNR1-79

MijnABP aangepast op nieuwe AOW-leeftijd

25 juli 2019

De AOW-leeftijd in Nederland zal vanaf 2020 minder snel stijgen dan nu het geval is. Dat komt door de Wet ‘temporisering verhoging AOW-leeftijd’, die op 3 juli is aangenomen. De pensioenleeftijd bij ABP is gekoppeld aan de AOW-leeftijd en verschuift daardoor nu. Vanaf vandaag kunt u op MijnABP rekenen met de nieuwe leeftijden die vanaf 1 januari 2020 ingaan en kijken wat dit voor uw situatie betekent.

De aanpassing van de AOW is één van de afspraken uit het akkoord over het nieuwe pensioenstelsel, dat in juni werd bereikt. In de praktijk betekent dit het volgende: in heel 2020 en 2021 blijft de AOW-leeftijd ‘bevroren’ op 66 jaar en 4 maanden (de huidige AOW-leeftijd dus). Daarna, vanaf 1 januari 2022, stijgt de AOW-leeftijd langzaam tot 67 jaar in 2024. Vanaf 1 januari 2025 groeit de AOW-leeftijd mee met de levensverwachting in Nederland. Máár: minder snel dan tot nu toe het geval was. In de oude situatie had een stijging van de levensverwachting met één jaar ook een stijging van de AOW-leeftijd met één jaar tot gevolg. Dankzij de nieuwe wet gaat de AOW-leeftijd met acht maanden omhoog bij elk jaar dat we langer leven. Wilt u weten wanneer u AOW krijgt? Op de website van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) vindt u een handige tool die dit voor u uitrekent als u uw leeftijd invult.

Ouderdomspensioen ABP verandert mee

Bij ABP is de ingangsdatum van het reguliere ouderdomspensioen gekoppeld aan de AOW-leeftijd in Nederland. Voor deelnemers die begin 2020 de nieuwe AOW-leeftijd van 66 jaar en 4 maanden bereiken, betekent dit nu dat ze ook eerder de pensioenleeftijd bereiken. Bereikt u begin 2020 uw nieuwe AOW-leeftijd? Dan wordt u hierover persoonlijk geïnformeerd.
ABP neemt overigens ook contact met u op als u:

  • al eerder werd geïnformeerd over uw pensioen (op basis van de oude AOW-leeftijd);
  • of als u al ouderdomspensioen krijgt en u gekozen heeft voor een hoger of lager pensioen tot uw AOW-leeftijd;
  • of als de nieuwe AOW-leeftijd van invloed is op andere onderdelen uit de ABP-regeling, zoals uw arbeidsongeschiktheidspensioen.

Bekijk uw persoonlijke situatie

Benieuwd naar uw persoonlijke situatie bij ABP? Op MijnABP kunt u nu met nieuwe AOW-leeftijden rekenen.


Dit bericht is op 24-9-2019 aangepast