• Contact

Dekkingsgraad ABP gestegen: wat betekent dit voor u?

19 december 2019

De dekkingsgraad van ABP steeg de afgelopen maand met 1,4%-punt naar 94,6%. Dat is positief nieuws. Want als de dekkingsgraad op 31 december 90% of hoger is, verwacht ABP de pensioenen volgend jaar niet te hoeven verlagen. Hoe zit dat ook alweer? En wat kunt u van ons verwachten? We maken de balans op.

Oudejaarsdag is een belangrijk moment: de dekkingsgraad (de verhouding tussen het geld dat ABP in kas heeft en haar verplichtingen) op die dag bepaalt of we de pensioenen in 2020 moeten verlagen of niet.

Twee scenario's

Concreet zijn er twee scenario’s mogelijk:

 

De dekkingsgraad op 31 december 2019 is 90% of hoger

In dit geval verwachten we dat we niet  hoeven te verlagen.

 

De dekkingsgraad op 31 december 2019 is lager dan 90%

Is dit het geval? Dan moet ABP de pensioenen in 2020 verlagen. Dit gebeurt in de loop van 2020, nadat ABP een herstelplan heeft opgesteld en ingediend bij De Nederlandsche Bank (DNB). Hoeveel de verlaging dan zal zijn, weten we pas definitief als DNB het herstelplan heeft goedgekeurd. Dat is in het voorjaar van 2020. 

Wanneer weet u meer?

Eind januari wordt de dekkingsgraad van 31 december 2019 officieel bekendgemaakt. Wel verwachten we in de eerste week van januari al een goede inschatting te kunnen geven. Zodra we meer weten, informeren we u daarover. Houd onze site in de gaten voor meer nieuws.