ABP voert druk op omstreden mijnbedrijf Vale op

5 december 2019

Vanavond besteedt het tv-programma Zembla aandacht aan mijnbouwbedrijven in Brazilië. Het is de eerste uitzending van een tweeluik naar aanleiding van een dambreuk in Brumadinho, eerder dit jaar, waarbij honderden doden vielen. Ook in 2015 vond al een groot ongeluk plaats waarbij slachtoffers vielen. ABP heeft via zijn pensioenuitvoerder APG voor zo’n €200 miljoen belegd in Vale, één van deze mijnbouwbedrijven. Wij hebben op vragen van Zembla geantwoord dat we bijzonder ontevreden te zijn over het beleid van Vale en de maatregelen die het bedrijf tot nu toe heeft genomen. Gisteren heeft Vale een verbeterplan gepubliceerd met structurele verbeteringen die het bedrijf zegt te zullen doorvoeren. Deze worden op dit moment nauwgezet door ons bestudeerd.

Onder druk van overheid, verschillende rechtszaken en een aantal beleggers (onder wie ABP/APG) heeft Vale de organisatiestructuur rond veiligheid de afgelopen jaren wel verbeterd.

Onvoldoende veranderingen

Er zijn echter onvoldoende veranderingen doorgevoerd. Er is te weinig aandacht voor veiligheid in de dagelijkse werkzaamheden. Vale claimt nu dat het de organisatie volledig gaat transformeren en dat het 50 maatregelen neemt. Deze staan in een zogenaamde ‘ESG-roadmap’, waarbij ESG staat voor Environmental, Social & Governance. Het gaat om maatregelen op het gebied van energieverbruik, klimaat, beschikbaarheid van grondstoffen, gezondheid, veiligheid en goed ondernemingsbestuur.

ABP roept op tot verbetering

ABP vindt het van het allergrootste belang dat in deze ‘roadmap’ echt werk wordt gemaakt van de transformatie van het bedrijf. Daarom hebben we via individuele contacten met de onderneming, en samen met 300 andere beleggers, het bedrijf opgeroepen om de bedrijfsvoering te verbeteren. En om concreet en transparant te zijn over voorgenomen maatregelen. We onderstreepten dit door ons zeer kritisch op te stellen op de aandeelhoudersvergadering eerder dit jaar, waarin we tegen de directie gestemd hebben. 

Gisteren – op 4 december - heeft Vale heeft de ‘roadmap’ wereldkundig maakt. ABP kijkt hier op dit moment zeer zorgvuldig naar, waarna we beoordelen of het aan onze verwachtingen voldoet.

Delegatie uit Brazilië

Onlangs bracht een delegatie uit Brazilië een bezoek aan APG/ABP om ook hun kant van het verhaal te kunnen doen. Daarbij waren ook nabestaanden van de Brumadinho-ramp aanwezig. Hun verhalen waren zeer aangrijpend. Onze experts hebben aangegeven dat tot op de bodem moet worden uitgezocht wat er misgegaan is en hoe nieuwe rampen voorkomen kunnen worden. Ook hebben ze aangegeven dat wij het erg belangrijk vinden dat Vale slachtoffers en nabestaanden compenseert voor hun leed. En dat wij, samen met andere beleggers, druk zullen blijven uitoefenen op Vale.

Invloed blijven uitoefenen

Een van de logische vragen van de delegatie was waarom APG als pensioenuitvoerder van ABP nog belegt in Vale. Ons antwoord daarop: als we nu onze aandelen zouden verkopen, zou dat betekenen dat onze invloed op de nieuwe directie van Vale zou afnemen. Wij zijn van mening dat we slachtoffers en nabestaanden het beste kunnen helpen door als aandeelhouder invloed te blijven uitoefenen op het bedrijf. ABP blijft echter niet eindeloos in gesprek. Om verbeteringen bij bedrijven door te voeren, kunnen we een aantal jaar intensief druk uitoefenen, maar dan willen we die verbeteringen ook zien. Blijven resultaten uit? Dan kunnen we besluiten om te stoppen met beleggen in die bedrijven. We zullen Vale dan ook zeer nauwlettend op deze onderwerpen blijven volgen.