• Contact

Dekkingsgraad juli daalt, waardeoverdracht niet mogelijk

15 augustus 2019

Het is vanaf deze maand niet meer mogelijk om, bij een overstap naar een ander pensioenfonds of verzekeraar, uw opgebouwde pensioen bij ABP over te dragen van of naar dat fonds. Dit kan alleen als de beleidsdekkingsgraad weer 100% of hoger is. In juli daalde deze tot 99,7%. U kunt wel nog waardeoverdracht aanvragen, maar wij kunnen deze pas in behandeling nemen als de beleidsdekkingsgraad weer 100% of hoger is. Dat de beleidsdekkingsgraad gezakt is, heeft te maken met de gedaalde dekkingsgraad van juli.

Hoe kan dit?

De dekkingsgraad is de verhouding tussen de verplichtingen van een fonds en het geld dat er in kas is. In juli was de dekkingsgraad 93,9%. Dat betekent dat ABP voor iedere euro aan pensioenuitkering maar 93,9 cent in kas heeft. De afbeelding laat zien hoe dit werkt.

De beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde percentage van alle dekkingsgraden van de afgelopen 12 maanden. In juli is de dekkingsgraad in een maand tijd gedaald van 95,3% naar 93,9%. Dat heeft te maken met de sterk dalende rekenrente. In een afbeelding hebben we uitgelegd hoe groot het effect is van een dalende rekenrente op de verplichtingen. Hoe lager die rente is, hoe meer geld wij in kas moeten hebben om aan onze verplichtingen te kunnen voldoen. De rekenrente wordt bepaald door De Nederlandsche Bank. Hier heeft ABP geen invloed op.

 

Hoe werkt dat dan?

Een pensioenfonds moet volgens de wetgeving meer geld in kas hebben, dan dat er pensioenverplichtingen zijn. Zo moet ieder pensioenfonds een reserve hebben voor mindere tijden. Omdat ABP al heel lang te maken heeft met een lage rekenrente, gaat dit ten koste van onze reserve. Daarom mogen wij volgens de wettelijke regels, bij een lagere beleidsdekkingsgraad dan 100%, geen waardeoverdracht uitvoeren. Iedere euro moet immers in kas blijven om de financiële positie te versterken. Op de afbeelding laten we zien wat de gevolgen zijn bij een bepaalde beleidsdekkingsgraad.

Succesvolle beleggingen

ABP heeft de afgelopen maand ruim 8 miljard verdiend met goede beleggingsresultaten. Dit is erg veel, zeker omdat er wereldwijd grote verliezen op de beurs worden geboekt. Bijvoorbeeld vanwege de aanhoudende handelsoorlog tussen China en de Verenigde Staten. Ondanks de hoge rendementen is dit niet voldoende om op te boksen tegen de lage rekenrente.

Wat betekent dit nog meer voor mijn pensioen?

Als de dekkingsgraad blijft dalen, kan het zijn dat de pensioenen verlaagd moeten worden. Er zijn twee situaties waarin we de pensioenen moeten verlagen: de eerste situatie kan al op korte termijn (2020) tot een verlaging leiden en de tweede op iets langere termijn (in 2021). Hoe dit werkt, hebben we in een apart nieuwsbericht uitgelegd.