ABP belegt ruim €49 miljoen in groene obligaties Wereldbank

14 november 2018

ABP stapt voor ruim € 49 miljoen in groene obligaties die zijn uitgegeven door de Wereldbank. De groene obligaties hebben een looptijd van negen jaar en leveren een stabiel en duurzaam rendement op voor deelnemers van ABP.

Hulp aan de armste landen

De Wereldbank spant zich in om het leven van mensen in de armste landen ter wereld te verbeteren, onder meer door het verstrekken van expertise en leningen. De steun wordt gebruikt voor veel verschillende zaken. Van structurele hervormingen van de gezondheid- en onderwijssector van een land, tot milieu- en infrastructuurprojecten zoals dammen, wegen en nationale parken. Daarbij worden strenge eisen gesteld: zogenaamde structurele aanpassingen worden vereist, waaronder anti-corruptiemaatregelen. De Wereldbank is onderdeel van de Verenigde Naties.

Toename beleggingen in groene obligaties

Het aantal groene obligaties in de beleggingsportefeuille van ABP neemt fors toe. Belegde ABP in 2016 in 59 groene obligaties, tegen een waarde van 1,4 miljard euro, eind 2017 lag dat getal op 102, tegen een totale waarde van 3,49 miljard euro.

Investeringen dragen bij aan realisatie VN doelen

De investering van ABP past in de ambitie van het fonds om in toenemende mate duurzaam te beleggen. Ook sluit de investering naadloos aan op de duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties, waar ABP met haar investeringen aan wil bijdragen. In 2020 wil ABP € 58 miljard duurzaam beleggen. Op dit moment staat de teller op zo’n 50 miljard.

Meer weten over ons duurzaam beleggingsbeleid?

Lees alles over hoe wij duurzaam en verantwoord beleggen.