Vervallen Anw-compensatie bij Radar

8 januari 2018

Radar besteedde op 8 januari aandacht aan het vervallen van de Anw-compensatie bij ABP. Bestuursvoorzitter Corien Wortmann-Kool reageerde op vragen van deelnemers en gaf meer uitleg. Ze sprak ook over de uitzondering voor mensen die ongeneeslijk ziek zijn en zich daardoor niet kunnen verzekeren. Voor deze groep blijft de Anw-compensatie bestaan onder de oude voorwaarden.

Uitzondering als u ongeneeslijk ziek bent

Bent u vóór 1 februari 2018 ongeneeslijk ziek en kunt u zich daardoor niet verzekeren? In dat geval geldt een uitzondering en blijft het recht op Anw-compensatie voor uw partner bestaan. Denkt u dat deze situatie op u van toepassing is? Dan kunt u telefonisch contact met ons opnemen. We sturen u dan een beoordelingsformulier. Aan de hand van dit formulier stellen we vast of uw partner alsnog in aanmerking kan komen voor Anw-compensatie volgens de oude voorwaarden. Eerder meldden wij dat beoordeling pas plaatsvindt na overlijden. Dit is inmiddels aangepast en beoordeling kan ook voor overlijden worden gedaan. U krijgt dan een ontvangstbevestiging met daarop de beslissing of u recht houdt op Anw-compensatie onder de oude voorwaarden.

Wat is Anw-compensatie?

Als u overlijdt, heeft uw partner mogelijk recht op een wettelijke uitkering van de overheid. Dat is geregeld via de Algemene nabestaandenwet (Anw). Krijgt uw partner geen of maar een gedeeltelijke Anw-uitkering van de overheid? Dan vult ABP het nabestaandenpensioen in sommige situaties aan. We noemen dat Anw-compensatie.