Copyright © Philip Driessen Fotografie, www.philipdriessen.com, all rights reserved

Definitief akkoord over aanpassen pensioenregeling ABP

9 oktober 2017

De Pensioenkamer met daarin de vertegenwoordigers van de werkgevers en werknemers, heeft het akkoord van 6 juli definitief gemaakt. Dat betekent dat de pensioenrekenleeftijd vanaf 1 januari 2018 van 67 naar 68 jaar gaat. En dat de middelloonregeling van ABP vanaf 1 januari 2018 makkelijker uit te voeren en voor deelnemers eenvoudiger wordt.

Wijziging hoogte pensioen

Door het vereenvoudigen van de regeling ontstaan er verbeteringen, maar ook een aantal versoberingen. Uw persoonlijke situatie is hierbij bepalend. De komende maanden informeren wij u over wat de wijzigingen voor u betekenen.

Invloed op de premie

Eind 2016 hebben we aangekondigd dat de pensioenpremie de komende jaren naar een structureel hoger niveau stijgt. Doordat de pensioenrekenleeftijd omhoog gaat, kan de premie omlaag. Een deel van deze premiedaling wordt nu gebruikt voor het aanpassen en verbeteren van de regeling. Hierdoor zal de premie van 2018 minder hard stijgen dan eerder aangegeven. ABP stelt jaarlijks eind november de premie voor het komende jaar vast.