Anw-compensatie vervalt op 1 februari 2018

4 december 2017

De pensioenregeling van ABP wordt in 2018 op een aantal punten aangepast. De regeling wordt daardoor eenvoudiger. Een van de wijzigingen gaat over de Anw-compensatie. Na 31 januari 2018 komt uw partner niet meer in aanmerking voor Anw-compensatie. Dat heeft mogelijk gevolgen voor de financiële situatie van uw partner als u overlijdt. Wat betekent dat en wat kunt u zelf regelen?

Wat is Anw-compensatie?

Als u overlijdt, heeft uw partner mogelijk recht op een wettelijke uitkering van de overheid. Dat is geregeld via de Algemene nabestaandenwet (Anw). Krijgt uw partner geen of maar een gedeeltelijke Anw-uitkering van de overheid? Dan vult ABP het nabestaandenpensioen in sommige situaties nu nog aan. We noemen dat Anw-compensatie.

De Anw-compensatie vervalt in 2018

In 2018 vervalt de Anw-compensatie. Dat betekent dat als u na 31 januari 2018 overlijdt, uw partner niet meer in aanmerking komt voor Anw-compensatie van ABP.

Tijd om zelf een aanvulling te regelen

Eerder gaven we aan dat de Anw-compensatie op 1 januari vervalt. Om u tijd te geven een aanvulling te regelen als dat nodig is, verschuift de termijn nu naar 1 februari. Ook komt er een uitzondering voor mensen die ongeneeslijk ziek zijn en zich niet meer kunnen verzekeren.

Wat kunt u zelf regelen voor uw partner?

Als het nodig is, kunt u zelf iets regelen voor uw partner als aanvulling op het nabestaandenpensioen. Bijvoorbeeld door het afsluiten van een overlijdensrisicoverzekering of nabestaandenverzekering. Bij ABP zijn hier geen mogelijkheden voor. Of een aanvullende verzekering nodig is, bepaalt u zelf. Dat is afhankelijk van de financiële situatie van uw partner als u overlijdt.

Wat krijgen mijn nabestaanden?

Op uw meest recente pensioenoverzicht kunt u zien wat uw nabestaanden van ABP krijgen als u overlijdt. U heeft uw pensioenoverzicht ontvangen per post, of via e-mail. U kunt uw pensioenoverzicht ook vinden op MijnABP. Of uw partner in aanmerking komt voor een Anw-uitkering van de overheid, ziet u op de website van de Sociale Verzekeringsbank (SVB).

Uitzondering als u ongeneeslijk ziek bent

Bent u vóór 1 februari 2018 ongeneeslijk ziek en kunt u zich daardoor niet verzekeren? In dat geval geldt een uitzondering en blijft het recht op Anw-compensatie voor uw partner bestaan. Denkt u dat deze situatie op u van toepassing is? U kunt dan contact met ons opnemen. We sturen u dan een beoordelingsformulier. Aan de hand van dit formulier stellen we na uw overlijden vast of uw partner alsnog in aanmerking kan komen voor Anw-compensatie volgens de oude voorwaarden.

Wat gebeurt er als u nu al Anw-compensatie ontvangt?

Ontvangt u nu al een Anw-compensatie van ABP? Dan geldt deze wijziging niet voor u. Krijgt u momenteel Anw-compensatie van ABP? Of heeft u recht op Anw-compensatie, maar is uw uitkering momenteel 0 euro omdat u een Anw-uitkering ontvangt van de Sociale Verzekeringsbank? Dan blijft u Anw-compensatie ontvangen volgens de oude voorwaarden.

Bent u militair?

Dan geldt bovenstaande ook voor u. Uw werkgever kijkt samen met vertegenwoordigers van de vakbonden nog naar een oplossing. Zodra hier meer over duidelijk is, hoort u dat van ons of uw werkgever.

Lees ook

Wijzigingen middelloonregeling 2018
Wijzigingen eindloonregeling 2018