Leeswijzer

In dit reglement vindt u uw rechten en plichten van uw pensioen bij ABP.

Download het pensioenreglement

question-step-7b5db7eaa1
Waar wilt u meer over weten?
final-step-e66c16b9dc

Wilt u een overzicht van wat deze pensioenregeling inhoudt?

In laag 1 en in laag 2 vindt u in het kort de belangrijkste informatie over uw pensioenregeling. Dit is laag 3. Hierin vindt u alle rechten en plichten over uw pensioen. 

final-step-13c8acaf7b

Wat is er geregeld?

Bijvoorbeeld is er partnerpensioen? Of kan ik eerder met pensioen en wat zijn dan de voorwaarden? De antwoorden op uw vragen zijn afhankelijk van de levensfase waarin u zich bevindt.

final-step-ca1383a6a4

Hoe berekent ABP de hoogte van het pensioen?

Hoe hoog is mijn pensioen, of wat krijgt mijn partner als ik overlijd? Dit is onder andere afhankelijk van het aantal dienstjaren, uw inkomen, uw burgerlijke staat en eventueel uw arbeidsongeschiktheid. Dit leest u in het gedeelte Premie en pensioenberekeningen.

Let op! Heeft u vóór 2019 pensioen opgebouwd bij ABP? Of krijgt u al pensioen op 1 januari 2019?
De pensioenregeling voor militairen is op 1 januari 2019 gewijzigd. In dit reglement leest u hoe de pensioenopbouw vanaf 1 januari 2019 is geregeld. Werkte u vóór 2019 als militair? Dan heeft u vóór 2019 pensioen opgebouwd. Voor de berekening van uw opgebouwde pensioen tot en met 31 december 2018 blijft het oude pensioenreglement 2018 (hoofdstuk 17) gelden. Dat geldt ook voor de op 31 december 2018 lopende pensioenuitkeringen, zoals bijvoorbeeld ouderdomspensioen of Anw-compensatie. Vanaf 1 januari 2019 is op deze opgebouwde pensioenen en uitkeringen het pensioenreglement voor militairen 2019 van toepassing. Ook latere wijzigingen in dit pensioenreglement zijn van toepassing. Behalve als dat leidt tot een andere berekening van uw pensioen of uitkering.

final-step-7cfacfdc13

Verschillende type vragen

In het pensioenreglement leest u wat uw rechten en plichten zijn. Hoeveel pensioen u heeft opgebouwd vindt u in MijnABP. Wilt u weten hoe dit bedrag is opgebouwd, dan vindt u dat in het gedeelte Premie- en pensioenberekeningen.

Type vraag
Aard v.d. vraag
Voor wie
Waar antwoord
Wat
Wat is er geregeld
Voor iedereen, zie ook de overgangsbepalingen
Pensioenreglement
Hoeveel
Hoogte pensioen
Voor iedereen anders
MijnABP (informatief)
Hoe tot stand gekomen
Uitleg over rekenwijze
Voor iedereen hetzelfde, maar zie ook de overgangsbepalingen

Premie en pensioenberekeningen

Bijlage pensioenreglement

final-step-f279667453

Begrippen en definities

We gebruiken begrippen en definities om de vragen efficiënter te beantwoorden. Als u wilt weten of we hetzelfde bedoelen kunt u de toelichting in de begrippenlijst opzoeken. In sommige gevallen ziet u ook een link staan naar een ander onderdeel van het reglement waar we het begrip uitgebreid toelichten.

In MijnABP vindt u het pensioen dat u gaat ontvangen als u op uw AOW-leeftijd met pensioen gaat. In dit bedrag hebben wij de berekeningen van de overgangsbepalingen verwerkt. Hier kunt u ook uitrekenen wat andere keuzes voor uw pensioen zullen betekenen. De pensioenbedragen die daarin staan zijn geen onderdeel van dit pensioenreglement.

Let op! Wij kunnen in MijnABP niet op ieder moment het exacte bedrag laten zien. Dat doen we op het moment dat u met pensioen gaat, of eerder als u daar naar vraagt. Het bedrag dat u in MijnABP ziet is daarom informatief. U kunt er geen rechten aan ontlenen. Dat geldt voor alle informatie die u in MijnABP ziet.

Brief of digitaal.

De 'Stichting Pensioenfonds ABP' of het ABP-bestuur.

We spreken u aan in 3 situaties:

  • U bent deelnemer aan deze pensioenregeling (zie Wanneer bent u deelnemer bij ABP), of;
  • U heeft gewerkt als militair, maar bent nog niet gepensioneerd, of;
  • U bent gepensioneerd.

Als we over uw partner spreken. Vanwege de leesbaarheid gebruiken we hij en zij willekeurig door elkaar.