foto: www.philipdriessen.com - ABP

Militair OuderdomsPensioen

U bent militair (geweest). Dan kunt u pensioen aanvragen via MijnABP. Lukt dat niet? Bel ons dan. Krijgt u UGM? Dan krijgt u een half jaar voor uw 65e verjaardag een pensioenvoorstel. Daar zit een aanvraagformulier bij. Hiermee vraagt u uw ouderdomspensioen aan.

Mogelijk heeft u recht op een (maandelijkse) aanvulling op uw ouderdomspensioen. Dat kan het geval zijn in de volgende situaties: 
Situatie 1: uw partner krijgt een pensioen en dit heeft dit tegelijkertijd met u opgebouwd voor 1995.
Situatie 2: uw partner krijgt niet de volledige AOW, omdat uw partner een periode vóór 1986 niet of vrijwillig verzekerd is geweest voor AOW.

Is een van deze situaties op u van toepassing? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor een aanvulling.
Voor situatie 1: vul het formulier in.
Voor situatie 2: neem contact met ons op.

  • Vul het formulier 'Samenvallende diensttijd' in bij vraag 1, 2 en 3.
  • Stuur het formulier naar de andere pensioenuitvoerder en laat vraag 4 en 5 invullen.
  • Stuur daarna het volledig ingevulde formulier naar: ABP, Antwoordnummer 4058, 6400VC Heerlen.

Bekijk ook de veelgestelde vragen over de aanvullingen samenvallende diensttijd.

Door de verhoging van de AOW-leeftijd mist u tussen uw 65ste en uw AOW-leeftijd een stukje inkomen. Dit is het AOW-hiaat. Defensie compenseert dit gemis aan inkomen. U ontvangt deze tegemoetkoming als u een defensie-uitkering ontvangt vanwege leeftijdsontslag, arbeidsongeschiktheid of overtolligheid die eindigt op uw 65ste.

Lees meer over AOW-hiaatcompensatie

Als u militair geweest bent kunt u met pensioen gaan vanaf de maand dat u 60 jaar wordt. Kiest u hiervoor, dan wordt uw bruto pensioen lager. In MijnABP ziet u uw pensioenbedragen als u eerder of later stopt met werken. Ook kunt u uw pensioen daar aanvragen. Bel ons als u vragen heeft. 

Bouwt u nog steeds pensioen op als militair? Bekijk dan hoe u eerder met pensioen gaat en wat dit voor u betekent

Heeft u recht op een UGM-uitkering of een ontslaguitkering? Dan stopt deze als u voor uw pensioendatum met pensioen gaat.

Als u met pensioen gaat, beslist u of u de hoogte van het nabestaandenpensioen wilt veranderen. Lees meer over de voorwaarden en keuzes die dan van toepassing zijn.
U kunt uw nabestaandenpensioen aanpassen in MijnABP.

Soms kan het handig zijn om te kiezen voor een tijdelijk hoger of lager pensioenbedrag. Lees meer over de voorwaarden en keuzes die hierbij van toepassing zijn.
In MijnABP ziet u direct de bedragen die u krijgt als u hiervoor kiest.

Als u militair geweest bent, kunt u met pensioen gaan na uw pensioenleeftijd. U kunt tot maximaal 5 jaar na uw AOW-leeftijd met pensioen. Dit pensioen moet u zelf aanvragen in MijnABP.  Bel ons als u vragen heeft of uw pensioen wil aanvragen.
Bouwt u nog steeds pensioen op als militair? Bekijk dan hoe u later met pensioen gaat en wat dit voor u betekent.

U kunt straks maximaal 10% van uw opgebouwde ouderdomspensioen in 1 keer opnemen. Lees meer over wanneer u een bedrag in 1 keer kunt opnemen.

We gaan er standaard van uit dat u op AOW-leeftijd of uw 65e verjaardag met pensioen gaat. Uw pensioendatum/pensioenleeftijd is altijd uw 65e verjaardag als:

  • U heeft gekozen voor de oude Diensteinderegeling (oDER);
  • U bent ontslagen als militair vóór 1 januari 2017 en bent nog deelnemer in deze pensioenregeling;
  • U ontving op 31 december 2018 een UGM-uitkering;
  • U bouwt geen pensioen meer op in deze regeling en bent in 2019 65 jaar geworden.

Heeft u een laag inkomen? Dan kunt u mogelijk extra geld krijgen

Bijvoorbeeld zorgtoeslag of huurtoeslag. Controleer zelf of u dit extra geld kunt krijgen. Lees er meer over op de pagina over het sociaal minimum