• Contact

U wilt eerder of later met pensioen dan op uw pensioenleeftijd

U kunt kiezen wanneer u met pensioen wilt gaan: u wilt voor uw pensioenleeftijd met pensioen. Ontvangt u nog een uitkering zoals UGM of een ontslaguitkering? Met pensioen gaan kan gevolgen hebben voor uw uitkering en de hoogte van uw pensioen. Of u wilt na uw pensioenleeftijd met pensioen.

Let op! Werkt u nog als militair? U kunt dan nog niet met pensioen. Uw pensioen kan pas ingaan, nadat u gestopt bent met werken als militair. 

Let op! Heeft u recht op een UGM-uitkering of een ontslaguitkering? Dan stopt deze als u voor uw pensioendatum met pensioen gaat. Ook stopt dan de pensioenopbouw, waardoor u een lager pensioen krijgt dan wanneer u op uw pensioenleeftijd met pensioen gaat. Bovendien wordt uw pensioen ook lager als u het eerder laat ingaan, omdat u het dan over een langere periode ontvangt. Wij berekenen uw pensioen dan met vervroegingsfactoren. Heeft u een werkloosheidsuitkering of militair arbeidsongeschiktheidspensioen? Als u vóór uw pensioenleeftijd met pensioen gaat, kan dat negatieve gevolgen hebben voor de hoogte van uw uitkering. Of dit zo is, kunt u navragen bij de instantie waarvan u de uitkering ontvangt. 

Let op! Ontvangt u een militair arbeidsongeschiktheidspensioen en/of bouwt u premievrij pensioen op vanwege arbeidsongeschiktheid? En laat u uw pensioen ingaan? Dan loopt de pensioenopbouw door. Ontvangt u een werkloosheidsuitkering? En laat u uw pensioen ingaan? Dan loopt de pensioenopbouw meestal ook door. De pensioenopbouw kan dan wel lager worden of mogelijk zelfs stoppen. Het ouderdomspensioen dat u nog opbouwt, moet u laten ingaan als de pensioenopbouw volledig is geëindigd. 

Let op! Als u uw pensioen laat ingaan voor de AOW-leeftijd geldt een hoger belastingtarief

Gaat u vóór uw pensioenleeftijd met pensioen?

Uw pensioen gaat in op de dag waarop u eerder met pensioen gaat. Hieronder leest u wat de regels hiervoor zijn.

Wat zijn de regels?

Wilt u met pensioen voordat u AOW krijgt? Dan zijn dit de regels:

 • U kunt met pensioen vanaf de eerste dag van de maand waarin u 60 wordt.
 • Wij betalen het pensioen in de 2e helft van iedere maand.
 • U kunt ervoor kiezen om uw pensioen in hoogte te laten variëren. U kunt er bijvoorbeeld voor kiezen dat u tot aan de datum waarop u AOW krijgt een hoger (zie hoofdstuk 5.3 U wilt meer of minder pensioen of partnerpensioen) pensioen van ons krijgt. En dat u na de datum waarop u AOW krijgt een lager pensioen van ons krijgt. In MijnABP ziet u hoeveel u dan krijgt. Hieronder staat een voorbeeld.

Voorbeeld

U heeft ervoor gekozen om op uw 63e met pensioen te gaan. U krijgt op uw 67e AOW van de overheid. U wilt daarom van uw 63e tot aan uw 67e een hoger ABP-pensioen ontvangen. Als u AOW krijgt, wilt u een wat lager pensioen van ons krijgen. Zo blijven na uw 63e uw inkomsten uit pensioen en AOW gelijk.

Wat moet u doen als u eerder met pensioen wilt gaan?

U moet ons schriftelijk aangeven op welke datum u met pensioen wilt gaan. De datum moet in de toekomst liggen. U krijgt van ons een schriftelijke reactie waarin we de datum bevestigen.

Wat gebeurt er met de hoogte van uw pensioenuitkering als u eerder met pensioen gaat?

We rekenen uit hoeveel pensioen u krijgt als u eerder met pensioen gaat. We gebruiken hiervoor de rekenregels die in bijlage 1 Tabellenboek van dit reglement staan. Daar staat ook een voorbeeld. 

Let op! Als u eerder met pensioen gaat, krijgt u een lager pensioen dan wanneer u met pensioen gaat op uw pensioenleeftijd. U ontvangt over een langere periode pensioen. Hierdoor wordt het pensioen dat u maandelijks ontvangt, lager. We berekenen dat met vervroegingsfactoren. 

In MijnABP kunt u zelf berekenen hoeveel pensioen u krijgt als u eerder met pensioen gaat. U kunt hier ook uw pensioen aanvragen.

Wat gebeurt er met het nabestaandenpensioen als u eerder met pensioen gaat?

Als u overlijdt, krijgt uw partner partnerpensioen en uw kind wezenpensioen. Hoe we het partner- en wezenpensioen berekenen, hangt af van uw situatie. Er zijn drie mogelijkheden.

 1. Toen u met pensioen ging, werkte u bij het Ministerie van Defensie en u stopte met werken of u ontving een UGM of ontslaguitkering en deze stopte.
 2. Toen u met pensioen ging, ontving u een werkloosheidsuitkering of bouwde u premievrij pensioen op in de pensioenregeling.
 3. Toen u met pensioen ging, werkte u niet meer bij het Ministerie van Defensie.

We leggen de situaties hieronder uit.

 1. Toen u met pensioen ging, werkte u bij het Ministerie van Defensie en stopte u met werken of u ontving een UGM of ontslaguitkering en deze stopte.
  In deze situatie gaan we voor het nabestaandenpensioen uit van het ouderdomspensioen dat u heeft opgebouwd tot de datum waarop u eerder met pensioen ging. Hierop passen we geen vervroegingsfactoren toe. In hoofdstuk 3.9 U overlijdt, uw partner of ex-partner overlijdt of uw kind overlijdt, leest u meer over het partnerpensioen.
 2. Toen u met pensioen ging, ontving u een WW-uitkering of bouwde u premievrij pensioen op in deze regeling.
  In deze situatie gaan we voor het nabestaandenpensioen uit van ouderdomspensioen dat u zou hebben opgebouwd tot aan uw pensioenleeftijd. Hierop passen we geen vervroegingsfactoren toe. In hoofdstuk 3.9 U overlijdt, uw partner of ex-partner overlijdt of uw kind overlijdt, leest u meer over het partnerpensioen. 
 3. Toen u met pensioen ging, werkte u niet meer bij het Ministerie van Defensie. Toen u met pensioen ging werkte u niet meer bij een ABP-werkgever.
  In deze situatie gaan we voor het nabestaandenpensioen uit van het ouderdomspensioen dat u had opgebouwd toen u uit dienst ging. Hierop passen we geen vervroegingsfactoren toe.

Wat zijn de regels?

Wilt u met pensioen na uw pensioenleeftijd? Dan stelt u uw pensioen uit. Hieronder leest u welke regels hiervoor gelden. 

Let op - U kunt uw pensioen alleen laten ingaan op een datum die in de toekomst ligt.

Werkt u als militair en heeft u recht op een UGM-uitkering?

Uw pensioen moet op de pensioenleeftijd voor minimaal 10% ingaan. U kunt de rest van uw pensioen tot maximaal 5 jaar na uw pensioenleeftijd opnemen. Bij uw pensioenaanvraag kunt u aan ons doorgeven of u gedeeltelijk of volledig met pensioen wilt gaan. In MijnABP ziet u hoeveel u dan krijgt.

Heeft u recht op een ontslaguitkering, werkloosheidsuitkering of militair arbeidsongeschiktheidspensioen?

Als u uw pensioen wilt uitstellen, moet u dat voor uw pensioenleeftijd aan ons doorgeven. U kunt tot maximaal 5 jaar na uw AOW-leeftijd met pensioen. Dit pensioen moet u zelf aanvragen. In MijnABP ziet u hoeveel u dan krijgt.

U werkt niet meer als militair en bouwt geen pensioen meer bij ons op?

U kunt tot maximaal 5 jaar na uw AOW-leeftijd met pensioen. Dit pensioen moet u zelf aanvragen. In MijnABP ziet u hoeveel u dan krijgt.

Wat gebeurt er met uw pensioen?

We rekenen uit hoeveel pensioen u krijgt als u later dan uw pensioenleeftijd met pensioen gaat. We gebruiken hiervoor de rekenregels die in bijlage 1 Tabellenboek van dit reglement staan. Daar staat ook een rekenvoorbeeld. 

Let op! Als u later met pensioen gaat, krijgt u voor het deel dat u nog niet met pensioen bent een hoger pensioen dan wanneer u met pensioen gaat op uw pensioenleeftijd. Hierbij speelt het volgende:
- Als u later met pensioen gaat, ontvangt u over een kortere periode pensioen. Hierdoor wordt het pensioen dat u maandelijks ontvangt, hoger. We berekenen dat met uitstelfactoren.

Uw inkomen gaat omlaag

Dan kunt u mogelijk extra geld krijgen. Bijvoorbeeld zorgtoeslag of huurtoeslag. Controleer zelf of u dit extra geld kunt krijgen. Lees er meer over op de pagina over het sociaal minimum.

Uw inkomen gaat omhoog

Als u pensioen krijgt van ABP, kan uw inkomen omhoog gaan. Dat kan gevolgen hebben voor uw toeslagen. Wordt uw inkomen hoger dan de grens waarbij u huurtoeslag of zorgtoeslag krijgt? Dan wordt uw toeslag mogelijk lager of stopt helemaal. En kan de Belastingdienst geld terugvragen. Bel met de BelastingTelefoon: 0800 0543 (gratis) om dit na te vragen. Ook heeft u mogelijk recht op ondersteuning van uw gemeente. Vraag bij uw gemeente na wat er in uw situatie mogelijk is.