Marieke van Lith en gezin, Heemstede, 2011

Wanneer verandert de hoogte van uw Herplaatsingstoelage?

De hoogte van uw Herplaatsingstoelage kan veranderen. Bijvoorbeeld als u meer of minder bent gaan verdienen of als het UWV uw uitkeringspercentage aanpast. Lees meer over de hoogte van uw Herplaatsingstoelage.

Herplaatsingstoelage

De herplaatsingstoelage is een aanvulling op uw WAO-uitkering. U ontvangt een Herplaatsingstoelage als u (vanwege uw gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheid een nieuwe of aangepaste dienstbetrekking krijgt. De Herplaatsingstoelage is het verschil tussen de bijverdienmarge en uw inkomen.

De berekening

Of u een Herplaatsingstoelage ontvangt, hangt af van het volgende: 

  • Is het recht op een WAO-uitkering ingegaan voor 1 januari 2004 en het recht op een herplaatsingstoelage vóór 1 januari 2009? Dan ontvangt u een herplaatsingstoelage waarmee wij het inkomen aanvullen tot 100% van de berekeningsgrondslag. 
  • Is het recht op een WAO-uitkering ingegaan op of na 1 januari 2004 of het recht op een herplaatsingstoelage op of na 1 januari 2009? Dan ontvangt u een herplaatsingstoelage waarmee wij het inkomen aanvullen tot 80% van de berekeningsgrondslag. 

Voorbeeld 1: Stel, uw berekeningsgrondslag is vastgesteld op € 35.000 en uw uitkeringspercentage bedraagt 42% en u mag tot 100% van de berekeningsgrondslag bijverdienen. Uw bijverdienmarge is € 20.300 (100%-42%) x 35.000). Uw jaarinkomen uit bijverdiensten bedraagt € 18.500. Uw Herplaatsingstoelage bruto per jaar is € 20.300 - € 18.500 = € 1800,00.

Voorbeeld 2: Stel, uw berekeningsgrondslag is vastgesteld op € 35.000 en uw uitkeringspercentage bedraagt 42% en u mag tot 80% van de berekeningsgrondslag bijverdienen. Uw bijverdienmarge is € 13.300 (80%-42%) x 35.000). Uw jaarinkomen uit bijverdiensten bedraagt € 18.500. Uw Herplaatsingstoelage bruto per jaar is € 13.300 - € 18.500 = € 0,00.

Wanneer passen we de hoogte van uw Herplaatsingstoelage aan?

De herplaatsingstoelage wordt herzien als uw inkomen of als uw uitkeringspercentage (arbeidsongeschiktheidklasse) wijzigt. Een keer per jaar verwerkt ABP het pensioengevend inkomen van het betreffende jaar per 1 juli van dat jaar. Wijzigt tussentijds uw deeltijdfactor of betrekking dan wordt de herplaatsingstoelage per die datum herzien. Indien de hoogte van uw herplaatsingstoelage verandert, dan informeren wij u hier schriftelijk over. 

Indien u vragen heeft over de herziening van uw WAO-uitkering door UWV, dan raden wij u aan contact op te nemen met UWV.