Overlijdensuitkering aanvragen

Bent u een nabestaande van een overleden deelnemer van ABP en voldoet u aan de voorwaarden om in aanmerking te komen voor een overlijdensuitkering? Dan kunt u via onderstaande stappen een aanvraag indienen voor een overlijdensuitkering.

ABP kent na het overlijden van de gepensioneerde een overlijdensuitkering toe aan een nabestaande (in de eerste plaats de partner). De uitkering is het brutobedrag aan pensioen over twee maanden. Dit bedrag wordt dan netto uitgekeerd. Er kan sprake zijn van een overlijdensuitkering van ABP bij: 

 • ABP KeuzePensioen 
 • ABP OuderdomsPensioen 
 • ABP InvaliditeitsPensioen 
 • ABP ArbeidsongeschiktheidsPensioen 
 • FLO Uitkering AanvullingenPensioen 

Let op: ontving de overledene enkel een ABP NabestaandenPensioen dan bestaat er geen recht op een overlijdensuitkering.

Partner

Bij overlijden van de gepensioneerde met een pensioen bij ABP heeft in de eerste plaats de partner van wie hij niet duurzaam gescheiden leefde recht op de overlijdensuitkering.
Onder partner wordt verstaan:

 • de echtgenoot of echtgenote;
 • de bij de gemeente geregistreerde partner;
 • in geval van ongehuwd samenwonen, de bij ABP geregistreerde partner.

Wezen

Is er geen partner zoals hierboven omschreven, dan komt de uitkering toe aan de kinderen die volgens het Pensioenreglement van ABP als wezen kunnen worden aangemerkt.

Voorwaarden zijn dat:
a) De wees jonger is dan 21 jaar; of
b) De wees jonger is dan 25 jaar (als het wezenpensioen is ingegaan vanaf 1 januari 2018). 

Overige gerechtigden

Zijn er geen wezen zoals hierboven omschreven, dan hebben de ouders, meerderjarige kinderen (die volgens het Pensioenreglement van ABP niet als wees kunnen worden aangemerkt), broers of zussen recht op een overlijdensuitkering. Hierbij geldt als voorwaarde dat de overledene kostwinner van hen was.

Derden

Zijn er geen gerechtigden zoals hierboven omschreven, dan kunnen derden mogelijk recht hebben op de overlijdensuitkering. Hierbij geldt als aanvullende voorwaarde dat de nalatenschap van de overledene ontoereikend was om de kosten van de begrafenis of crematie te voldoen.
 • Download het formulier “aanvraag overlijdensuitkering” en vul de gevraagde gegevens in. 
 • Het ingevulde aanvraagformulier kunt u e-mailen of versturen naar ABP:
  ABP NabestaandenPensioen
  Antwoordnummer 4052
  6400VC Heerlen

Woont u in het buitenland? Dan kunt u het ingevulde aanvraagformulier alleen naar ons e-mailen.

Hulp nodig?