Overlijdensuitkering aanvragen

Bent u een nabestaande van een overleden deelnemer van ABP en voldoet u aan de voorwaarden om in aanmerking te komen voor een overlijdensuitkering? Dan kunt u via onderstaande stappen een aanvraag indienen voor een overlijdensuitkering.

ABP kent na het overlijden van de gepensioneerde een overlijdensuitkering toe aan een nabestaande (in de eerste plaats de partner). De uitkering is het brutobedrag aan pensioen over twee maanden. Alleen bij een FLO Uitkering is dit het brutobedrag aan pensioen over drie maanden. Dit bedrag wordt dan netto uitgekeerd. Er kan sprake zijn van een overlijdensuitkering van ABP bij: 

  • ABP OuderdomsPensioen 
  • ABP InvaliditeitsPensioen 
  • ABP ArbeidsongeschiktheidsPensioen 
  • FLO Uitkering AanvullingenPensioen

Let op: ontving de overledene enkel een ABP NabestaandenPensioen dan bestaat er geen recht op een overlijdensuitkering.