foto: www.philipdriessen.com - ABP

Wanneer verandert de hoogte van uw InvaliditeitsPensioen?

De hoogte van uw InvaliditeitsPensioen kan veranderen. Bijvoorbeeld als u meer bent gaan verdienen of als UWV uw uitkeringspercentage aanpast. Lees meer over de hoogte van uw InvaliditeitsPensioen. Een aantal factoren bepaalt de hoogte van uw InvaliditeitsPensioen.

Berekeningsgrondslag

Eerst wordt de berekeningsgrondslag vastgesteld. Hiervoor wordt uw pensioengevend inkomen het jaar voorafgaande aan de ingangsdatum van het invaliditeitspensioen gebruikt. 

Bijvoorbeeld: Stel, uw berekeningsgrondslag is vastgesteld op €35.000 en uw uitkeringspercentage bedraagt 42% (uitkeringspercentage horende bij de arbeidsongeschiktheidsklasse 55 tot 65%).

De hoogte van uw InvaliditeitsPensioen voor aftrek van de WAO is €14.700. (berekeningsgrondslag x uitkeringspercentage). U ontvangt van UWV een WAO-uitkering van €11.500 per jaar. Dan bedraagt uw InvaliditeitsPensioen na aftrek van de WAO €3.200 bruto per jaar. Indien het voor u geldende diensttijdpercentage hoger is dan het uitkeringspercentage berekent ABP het invaliditeitspensioen aan de hand van het diensttijdpercentage. Voor de berekening van de bijverdienmarge wordt dan ook rekening gehouden met dit diensttijdpercentage. 

U mag bijverdienen

U mag naast uw WAO-uitkering en InvaliditeitsPensioen bijverdienen. Hoeveel u mag bijverdienen hangt af van de ingangsdatum van het recht op een WAO-uitkering en het InvaliditeitsPensioen. 

  • Is het recht op een WAO-uitkering ingegaan vóór 1 januari 2004 en het recht op InvaliditeitsPensioen vóór 1 januari 2009? Dan mag u tot 100% van de vastgestelde berekeningsgrondslag bijverdienen.
  • Is het recht op een WAO-uitkering ingegaan op of na 1 januari 2004 of het recht op een InvaliditeitsPensioen op of na 1 januari 2009? Dan mag u tot 95% van de vastgestelde berekeningsgrondslag bijverdienen.

Verdient u meer bij en komt uw totale inkomen boven deze grens? Dan verlagen wij uw InvaliditeitsPensioen.

Voorbeeld 1: Stel, u mag tot 100% van uw berekeningsgrondslag bijverdienen. Uw bijverdienmarge is €20.300 (100%-42%) x 35.000). Uw jaarinkomen uit bijverdiensten bedraagt €18.500. U blijft €1.800 onder de grens van de bijverdienmarge, uw InvaliditeitsPensioen wordt niet verlaagd (ook hier geldt dat het uitkeringspercentage van 42% hoort bij de arbeidsongeschiktheidsklasse 55 tot 65%).


Voorbeeld 2: Stel, u mag tot 95% van uw berekeningsgrondslag bijverdienen. Uw bijverdienmarge is €18.550 (95%-42%) x 35.000). Uw jaarinkomen uit bijverdiensten bedraagt €18.500. U blijft €50,00 onder de grens van de bijverdienmarge, uw InvaliditeitsPensioen wordt niet verlaagd (ook hier geldt dat het uitkeringspercentage van 42% hoort bij de arbeidsongeschiktheidsklasse 55 tot 65%).

Wanneer passen we de hoogte van uw InvaliditeitsPensioen aan?

Het InvaliditeitsPensioen wordt aangepast als er in een van de twee factoren iets wijzigt: 

1. Als UWV uw WAO-uitkering herziet;
2. Als u meer bijverdient dan de bijverdienmarge.
Indien de hoogte van uw InvaliditeitsPensioen verandert, dan informeren wij u hier schriftelijk over.

Indien u vragen heeft over de herziening van uw WAO-uitkering door UWV, dan raden wij u aan contact op te nemen met UWV.